Zašto je odvikavanje od pušenja teško

Svako ko je pokusao da ostavi cigarete zna da je to teško, izaziva loše raspoloženje, nekada depresiju. Pronađen je uzrok lošeg raspoloženja prilikom odvikavanja od pušenja.

Doktor Džefri Mejer i njegove kolege iz Centra za probleme narkomanije i psihičko zdravlje iz Torontasu uočili su vezu između povišenog nivoa jedinjenja MAO i sniženja koncentracije harmana, supstance, koja može da se nađe u cigaretama. Kako piše The Star.com, time su Kanadski eksperti objasnili zašto se čovek navikao na svoju dozu nikotina, pri odvikavanju od pušenja oseća depresivno.

Istraživači veruju da je supstanca harman odgovorna za promene MAO, što je povezano sa osećajem dugotrajne tuge, koju obično osećaju osobe koje se odvikavaju od pušenja. Ovo, takođe, objašnjava zašto pušači imaju veći rizik da obole od kliničke depresije.

MAO apsorbuje serotonin i omogućava nam da se osećamo normalno. Kada se njegova koncentracija poveća pri prestanku pušenja, taj proces postaje previše izražen, te ljudi osećaju tugu.

Mejer je skenirao mozak 48 dobrovoljaca koji su podeljeni u grupe u zavisnosti koliko puše (umereni pušači su pušili 15 do 24 cigatera dnevno, a aktivni 25 ili više). Istraživači su analizirali njihov mozak kada su pušili 8 sati i kada su se isto vreme uzdržavali od pušenja. Kod umerenih pušača pokazatelji MAO se nisu menjali, dok se kod aktivnih nivo jedinjenja povišavao za 25%. Analize krvi su takođe pokazivale skok MAO povezan sa padom koncentracije harmana.

Po mišljenju stručnjaka moguće je osloboditi se od zavisnosti korišćenjem novih filtera za cigatere koji smanjuju koncentraciju harmana u cigaretama. Takođe je korisno razmotriti kontrolu triptofana, koji nastaje pri metabolizmu harmana.