Kafa i hepatitis C

Redovna upotreba kafe znatno povećava efikasnost lečenja virusnog hepatitisa C kod pacijenata sa progresivnom bolešću. Američki stručnjaci su svoje otkriće publikovali u časopisu Gastroenterology.

"Ranije je pokazano da potrošnja kafe smanjuje nivo jetrinih enzima, koji se značajno povišavaju kod zapaljenja jetre. Kafa usporava progresiju bolesti i smanjuje pojavu raka jetre (kod obolelih od virusnog hepatitisa C). Mi smo otkrili vezu između unosa kafe i koncentracije virusa u krvi, nezavisnu od delovanja drugih faktora, no ona mora da se potvrdi u daljim istraživanjma", istakao je rukovodilac istraživanja Neal Freedman iz Nacionalnog instituta za rak. 

Strudijom je obuhvaćeno 885 bolesnika sa Virusnim hepatitisom C koji su lečeni standardnom procedurom - ribavirinom i peginterferonom. Kod svih njih se merila konzumacija kafe i analiziran je sadržaj virusne RNA u nekoliko faza lečenja.

Istraživanje je pokazalo da redovno konzumiranje većih količina kafe nezavisno od delovanja drugih faktora poboljšava terapijski odgovor na lečenje ribavirinom i peginterferonom.