Ne zahteva svaki rak lečenje

Rezulatati istraživanja objavljenog u časopisu "Cancer" pokazuju da lekari često iz predostrožnosti obolelima od raka štitne žlezde u ranom stadijumu propisuju lečenje radioaktivnim jodom, što ne povećava njihove šanse za preživljavanje, a povećava rizik od drugih tumora.

Po preporuci Američke asocijacije za bolesti štitne šlezde, radioaktivni jod treba primenjivati selektivno - samo obolelma sa umerenim i visokim rizikom. U toj grupi obolelih takav tretman je opravdan, jer umanjuje rizik recidiva (ponovne pojave raka) nakon operativnog uklanjanja tumora, ističe Dr Ian Ganly jedan od autora istraživanja.

Ima podataka da radioaktivni jod nije neophodan obolelima sa niskim rizikom recidiva, a takvih je, zbog razvitka metoda za ranu dijagnozu, sve više u SAD. Prema Američkom društvu za borbu protiv raka, pacijentima u ranom stadijumu raka tiroidne žlezde obično je dovoljno samo hiruško uklanjanje dela žlezde ili celog organa.

Istraživači su analizirali nacionalnu bazu podataka o raku štitne žlezde, koja se sastoji od oko 37.000 slučajeva dijagnostikovanih od 1973 do 2007. Terapiju radioaktivnim jodom je dobilo skoro 15.000 pacijenata. Tokom 11 godina sekundarni rak se javio kod 3.000 lečenih. Sekundarni rak je rak koji se pojavio na nekom drugom organu.

Popularnost metode lečenja radioaktivnim jodom je vremenom rasla: početkom posmatranog perioda radioaktivi jod je korišćen kod samo 3% bolesnika u ranoj fazi bolesti, dok je poslednjih godina njegov udeo u terapiji iznosio 38%.

Autori studije ističu da početkom posmatranog perioda (1973 - 2007) nije bilo ni jenog slučaja pojave sekundarnog raka kod pacijenata lečenih radioaktivnim jodom. Na kraju perioda sekundarni rak se javljao kod 10 bolesnika na 10.000 pacijenata godišnje. Među sekundarnim tumorima najčešće se javljao rak pljuvačne žlezde, koja dosta akumulira radioaktivni jod, i leukemija.

Prema rečima dr Ganly-a to je posledica akumulacije radioaktivnog joda u pojedinim organima. Nepoznavanje mehanizma dejstva primenjene terapije je u osnovi komplikacije lečenja. Dr James Sissom sa Mičigenskog Univerziteta ističe da je to posledica nepostojanja dovoljno jasnih uputstava za primenu terapije.

Izvor