Ne koristike jod iz straha od radijacije

Nakon što su ljudi počeli masovno da koriste jod, da bi se zaštitili od curenja zračenja iz nuklearne elektrane u Japanu usledila je preporuka medicinskih stručnjaka.

Stručnjaci ističu da kalijum jodid treba koristiti samo kada postoje jasne preporuke lekara ili nacionalnih zdravstevenih vlasti. Svetska zdravstvena organizacija odvraća ljude od korišćenja kalijum jodida, kao i upotrebe prevelike količine hrane koja sadrži dosta joda.

"Samolečenje kalijum jodidom može da izazove neželjena dejstva, kao što su zapaljenje pljuvačnih žlezda, mučnina, povraćanje, osip, poremećaji rada organa za varenje i ozbiljne alergijske reakcije. Važno je naglasiti da kalijum jodid može da ima interakcije sa drugim lekovima, naročito sa onim namenjenim lečenju kardiovaskularnih bolesti." - Objasnio je novinarima generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Gregori Hartl.

Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije i Svetske meterološke organizacije ne vide nikakvu opasnost po javno zdravlje: nivo radijacije u Tokiju i drugim delovima Japana, osim u području oko havarisane nuklearne elektrane, nije dostigao opasan nivo.

Izvor