U autizmu ćelijama nedostaje energija

U ćelijama krvi većine dece sa autizmom postoji problem sa proizvodnjom energije. Enzimi mitohondrija imaju tri puta manju aktivnost u poređenju sa zdravom decom sličnog uzrasta.

Rezultazi istraživanja sugerišu da bi za bolest mogle biti "krive" mitohondrije - ćelijske elektrane, ali ne potvrđuju. "Videli smo trenutno stanje - kao "polaroid snimak" procesa, ali je nejasno da li je smanjeno stvaranje energije uzrok ili posledica autizma" - ističe jedan od autora istraživanja Cecilia Giulivi sa Kalifornijskog Univerziteta (University of California, Davis).

Manifestacija autizma mogu biti različite - od blagog Aspergerovog sindroma do ozbiljnog zaostajanja u razvoju i teške socijalne neprilagođenosti. Uzrok bolesti je i dalje nepoznat. Zna se da imaju ulogu genetski faktori i faktori sredine.

I ranije studije su isticale ulogu mitohondrija u nastanku autizma. Tako je 2007 godine opisan slučaj pojave simptoma autizma kod devojčice iz Američke države Džordžija, nakon vakcinacije. Veza između vakcinacije i autizma izaziva sumnju, ali u slučaju ove devojčice nakon vakcine je došlo do poremećaja rada mitohondrija i ispoljavanja simptoma autizma.

Komplikacije na mitohondrijama se javljaju kod 20 od 100.000 vakcinisanih. Autizam se sreće mnogo češće. Javlja se kod jednog od 100 deteta, ali se neki od njegovih simptoma poklapaju sa simptomima oštećenja mitohondria, ističe Giulivi. Zajedno sa kolegama ona je uporedila aktivnost mitohondrija i mitohondrijalne DNA kod deset deteta sa autizmom mlađih od tri godine i deset zdravih sličnog uzrasta.

Kod jednog od autistične dece je uočena mitohondrijalna bolest, a kod ostale poremećaj rada ćelijskih organela, koji se ispoljavao povećanjem količine mitohondrijalne DNK, što može da ukaže na pokušaj organizma da nadoknadi nedovoljnu funkciju mitohondrija - proizvođača energije za normalan rad ćelija.

Treba napomenuti da je mozak najveći potrošač energije u telu i da verovatno najviše trpi kod nedovoljnog stvaranja energije u mitohondrijama. Ipak stručnjaci još uvek nisu našli zajednički poremećaj kod dece sa autizmom.

"Moguće da je poremećaj rada mitohondrija uzrok autizma, no dato istraživanje obuhvata mali broj dece da bi to dokazalo" - komentarisao je rezultate istraživanja Dr Salvatore DiMauro, ekspert sa Kolumbijskog Univerziteta u Njujorku.

Studija je objavljena u Časopisu Američkog medicinskog udruženja (Jounal of the American Medical Association).

Izvor