Novi lek za hepatitis C

Novi eksperimentalni lek, Telaprevir, može da poveća efikasnost borbe protiv hepatirisa C, skraćujući pri tome dužinu lečenja.

Lek proizvodi Američka kompanija Vertex Pharmaceuticals. Telaprevir blokira enzim, poznat kao proteaza, koji je neophodan za širenje virusa. 

Kako piše The New York Times, istaraživanja su pokazala da Telaprevir može u kombinaciji sa drugim lekovima standardne terapije da skrati lečenje ovog tipa hepatitisa za duplo.

Trenutno se hepatitis C leči kombinacijom lekova, kao što su Interferon i Ribavirin. Lečenje je dugotrajno i može da izazove neželjena dejstva. Zbog toga mnogi pacijenti ne sprovode terapiju do kraja ili je odbijaju.

Klinička ispitivanja su pokazala da Telaprevir u kombinaciji sa standardnim lekovima, Interferonom i Ribavirinom, daje pozitivan rezultat u 75% slučajeva. Standardna terapija daje pozitivan rezultat samo kod 44% bolesnika.

U istraživanju je učestvovalo 1095 osoba obolelih od hepatitisa C genoma 1 koji je najčešći i veoma se teško leči. Tokom 12 ili 8 nedelja oni su dobijali Telaprevir ili placebo. Od onih koji su dobijali Telaprevir 12 nedelja 75% je pokazalo pozitivan virusni odgovor tj kod njih nije nađen virus u krvi 24 nedelja nakon završetka terapije. Kod pacijenata koji su primali lek 8 nedelja povoljan rezultat je dobijen kod 69%.

Izlečenje hepatitisa C je relativan pojam, jer lečenje ne mora da ostvari potpuno uništenje virusa. Dovoljno je da se ostvari "povoljan virusni odgovor". To znači da se broj virusa toliko smanji da imunitet može da ga drži pod kontrolom.

Standardna terapija Interferonom i Ribavirinom davala je pozitivne rezultate u roku od 24 ili 48 nedelja. Po lekarima tako dobri rezultati kliničkih ispitivanja Telaprevira sugerišu neophodnost lečenje većeg broja obolelih od hepatitisa C ovim novim lekom.