Otkriven mehanizam pogoršanja leukemije

Naučnici su došli do otkrica, koje može da pomogne u pronalaženju novih načina lečenja akutne mijeloidne leukemije. Oni su otkrili vezu između određenih molekula i belančevina u organizmu, koje dovode do pogoršanja bolesti. 

Istraživači sa Univerziteta Ohajo (Ohio State University) su uočili da oboleli od akutne mijeloidne leukemije imaju visok nivo KIT-proteina i otkrili molekul koji može da ga kontroliše. 

Po mišljenju naučnika, određene mutacije gena dovode do nenormalnog porasta KIT-proteina i nastanka leukemije. Oni smatraju da će shvatanje ovog mehanizma i smanjenje KIT-proteina omogućiti efikasnije lečenje akutne mijeloidne leikemije, od tradicionalne hemoterapije.

Trenutno se sprovode klinička ispitivanja lekova koji blokiraju KIT-protein. Ovi lekovi, nazvani inhibitorima tirozinkinaze, vezuju se sa proteinom i zaustavljaju napredovanje bolesti. Međutim, oni mogu izgubiti svoju efikasnost ako se protein izmeni.

Akutna mijeloidna leukemija, poznata kao rak krvi, karakteriše se brzim porastom broja belih krvnih zrnaca (leukociti). To dovodi do naglog pogoršanja bolesti, koja se javlja kod dece i odraslih.