Globalne klimatske promene i zdravlje

Globalne klimatske promene imaće veliki broj ozbiljnih neželjnih efekata na mentalno zdravlje stanovništva, ističu stručnjaci Instituta za psihijatriju na Kraljevskom koledžu u Londonu.

Procenjuje se da će efekat klimatskih promena u bliskoj budućnosti dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja u celom svetu. Prema prognozama, zbog prirodnih katastrofa, uključujući poplave, suše i ciklone, doći će do porasta broja slučajeva post-traumatskog stresnog sindroma, depresije i psihosomatskih bolesti, kao posledica ekstremnog stresa. U vezi sa prirodnim katastrofama pogoršaće se zdravstveno stanje bolesnika sa već dijagnostikovanim psihičkim bolestima – u toj grupi se očekuje povećanje smrtnosti, posebno usled globalnog otopljavanja. Zbog visoke temperature vazduha će porasti broj samoubistava i bolesti zavisnosti od psihotropnih suspstanci, sa smrtnim ishodom, ističu psiholozi. 

U vezi sa izbijanjem zaraznih bolesti, koje prate prirodne katastrofe, doći će do povećanja prevalencije psihološkog stresa i sindroma preterane uznemirenosti. Učestale poplave i promena nivoa mora dovešće do prinudnih migracija stanovništva, što će svakako uticati na psihu ljudi. Ekonoimski problemi sa kojima će se susresti mnoge zemlje, posebno nisko i slabo razvijene, smanjiće ulaganja u lečenje psihijatrijskih bolesnika. Svest o negativnom uticaju čovečanstva na ekologiju sama po sebi negativno utiče na psihičko blagostanje svih nas.