Aspirin smanjuje efikasnost vakcine protiv gripa

U jeku pandemije gripa H1N1 istraživači sa Univerziteta Misuri su utvrdili da aspirin smanjuje efekasnost vakcine protiv gripa. Znajući to možemo izbeći greške pre i nakon vakcinacije.

Vakcine i antitela

U časopisu The Journal of Immunology se ističe da Aspirin blokira enzim COX-1 koji je neophodan za proizvodnju antitela. Vakcina protiv gripa, bez obzira da li je u pitanju sezonski ili ovogodišnji pandemijski AH1N1, u organizmu izaziva stvaranje antitela protiv virusa gripa. Vakcina ne dovodi do pojave bolesti. Kada u toku epidemije virus, realni izazivač bolesti, dospe u organizam, antitela su spremna. Imuni sistem ne gubi vreme u prepoznavanju virusa i proizvodnji antitela, već ga odmah uništava pre no što počne da se razmnožava u ćelijama i dovede do bolesti.

Antitela su molekuli belančevina. Ona su nepromenljiva u deluju protiv odredjenih belančevina virusa i ne utiču na ništa drugo. Činjenica da se virus gripa često menja (mutira) komplikuje rad imunog sistema. Antitela ostala od prošlogodišnje vakcine postaju beskorisna ako virus mutira.

Aspirin, ibuprofen i grip

Preliminarna istraživanja su pokazala da se proces sinteze antitela usporava pri interakciji aspirina i enzima ciklooksigenaza (COX-1). Ciklooksigenaza obezbeđuje sintezu prostaglandina – supstance koja je uključena u zapaljenjski proces. Vakcina u organizmu izaziva blagu upalu koja stimulise imuni sistem na proizvodnju antitela. Aspirin, ibuprofen, popularni lek protiv bolova, kao i drugi nesteroidni antireumatici blokiraju dejstvo ciklooksigenaze. Na taj način smanjuju upalu, ali uzgred smanjuju i sintezu antitela.

Istraživači takođe proučavaju regulaciju inflamacije, kao i uticaj na lečenje i prevenciju bolesti. Mnoge osobe obolele od artritisa, dijabetesa, kardiovaskularnih bolest i hroničnih zapaljenjskih bolesti dosta koriste antizapaljenjske lekove. Nasuprot ranijim verovanjima, inflamacija je generalno dobra stvar koja štiti organizam od infekcija. Mnogi neseroidni antireumatici koji leče upale smanjuju delovanje antitela koje je neophodno za lečenje infekcija.

Jedan od istraživača Charles Brown ističe da je na životinjama dokazano da nesetoidni antireumatici inhibiraju delovanje vakcine. Sledeći korak je sprovođenje eksperimenta na ljudima. On dalje ističeda se ne preporučuje koričćenje aspirina dve nedelje pre vakcinacije protiv gripa i dve nedelje nakon nje, inače vakcina neće biti podjednako efikasna.

Aspirin ima još jedno drugo poznato dejstvo, ali, na žalost, ne uvek uzeto u obzir: ako se koristi kada je grip već počeo, kod dece i mladih osoba, može dovesti do Reyev-og sindroma.