Dijeta bez ugljenih hidrata deluje protiv raka

Svaki treći Evropljanin će u nekom trenutku života oboleti od raka. To je posledica produženja životnog veka. Dijeta bez čećera i ugljenih hidrata daje rezultate u borbi ptotiv ove teške bolesti savremenog doba.

Tumorske ćelije koriste energiju za svoj rast iz šećera i ugljenih hidrata razlažući ih do mlečne kiseline, što im omogućava nesmetano širenje i otpornost na terapiju. Rak se može suzbiti ako mu se ta hrana uskrati. 

Osim operacije, radioterapije i hemoterapije u lečenju obolelih od raka sve više se obraća pažnja na ishranu. Nova istraživanja se fokusiraju na metabolizam ćelija raka i ishranu obolelih. Metabolizam zdravih ćelija, ćelija benignih i malignih tumora se razlikuje. Za razliku od zdravih, tumorske ćelije u procesu dobijanja energije za svoj rast razlažu ugljene hidrate do mlečne kiseline.

Još 1924. godine nemački lekar Otto Heinrich Warburg je opisao razliku metabolizma normalnih ćelija i ćelija raka. On je primetio u ćelijama raka nesrazmerno visok nivo mlečne kiseline. Zaključio je da je glavni uzrok nastanka raka metabolički poremećaj u mitohondrijama pojedinih ćelija. Ova teorija nikada nije dokazana, ali nije ni opvrgnuta. Warburg je smatrao da je lečenje tog metaboličkog poremećaja osnova buduće terapije taka. Međutim, nije uspeo da pronađe tačan uzrok tog poremećaja.

Osamdeset godina se nije obraćala pažnja na istraživanja Warburga. Poslednjih godina je sve više objavljenih radova na tu temu. Od 2005. godine je poznato da tumorske ćelije dobijaju energiju iz dva metabolička lanca. Jedan je razgradnja šećera do ugljen dioksida i vode, kao u normalnim ćelijama. Drugim se šećeri razlažu do mlečne kiseline. To omogućava ćelijama raka da prežive čak i kada nemaju dovoljno kiseonika. Mlečna kiselina razara okolne ćelije i daje mogućnost tumoru da se nesmetano širi. Osim toga, mlečna kiselina čini ćelije raka manje osetljivim na delovanje hemoterapije i radioterapije i parališe aktivnost ćelija ubica imunog sistema.

Ulrike Kämmerer sa Univerzitetske klinike Würzburg je jedan od istraživača koji se bavi proučavanjem metabolizma šećera u tumorskim ćelijama. Ona ističe da odsustvo šećera i ugljenih hidrata u ishrani pomaže u borbi protiv raka. To je već dokazano na eksperimentalnim životinjama. Potrebno je sprovesti istraživanja i na ljudima.