Za zdravlje dece je potrebno blato

Deci treba dozvoliti da se prljaju i igraju sa zemljom i blatom, jer sterilna sredina smanjuje zaštitna svojstva kože. Deca odgajana u sterilnim sredinama su sklona alergijskim bolestima.

Normalno se na površini ljudske kože nalaze milioni bakterija i mikroorganizama koji učestvuju u sprečavanju zapaljenjskih reakcija i infekcija rana, posekotina i ogrebotina. 

Američki stručnjaci su u novoj studiji izneli hipotezu da je u cilju sprečavanja alergijskih reakcija potrebno da organizam rano dođe u kontakt sa različitim mikroorganizmima. Stručnjaci čak smatraju da je popularna opsednutost čistoćom i korišćenje antibakterijskih kozmeto-higijenskih sredstava uzrok porasta broja obolelih od alergija u razvijenim zemljama.

Istraživači Medicinskog fakulteta Univerziteta u San Dijegu su pronašli da bakterije iz grupe Stafilokoka sprečavaju zapaljenjske procese na koži. One produkuju molekule (lipoteinska kiselina) koji sprečavaju keratocite da reaguju zapaljenjem. Keratociti su ćelije spoljašnjeg sloja kože. Produkuju keratin. Njihova osnovna funkcija je zaštita kože.

Ovo otkriće daje naučno objašnjenje takozvane "higijenske hipoteze" koja ističe da su deca, čija je koža izložena bakterijama, manje sklona da obole od alergijskih bolesti.

Autor studije Richard Gallo ističe da su dali molekularnu osnovu higijenske hipoteze i objasnili mehanizam zarastanja površinskih rana kože. To daje mogućnost pronalaska novih terapeutskih sredstava za lečenje raznih zapaljenja kože.