Novi lek protiv neizlečivog raka pluća

Britanski naučnici su pronašli lek koji može spasiti obolele od smrtonosnog oblika raka pluća.

Istraživači Državnog Koledža u Londonu (Imperial College London) su saopštili da su u eksperimentu na polovini miševa eliminisali rak pluća. Lek je takođe zaustavio rast tumora i sprečio njegovu otpornost na lekove. 

Mnogi oboleli imaju rak pluća malih ćelija, koje se veoma brzo dele, mnogo brže od normalnih ćelija. Zbog toga tumor veoma brzo raste i operativno lečenje postaje nemoguće.

Rak pluća se obično leči hemoterapijom sa ili bez zračenja. Ovaj tretman često smanji veličinu tumora, ali se on brzo vrati postavši otporan na dalje lečenje. Samo oko 3% ovih pacijenata preživi 5 godina nakon postavljanja dijagnoze.

Lek koji su istraživači koristili naziva se PD173074. Deluje na taj način što u tumorskim ćelijama blokira receptore za koje se vezuje hormon rasta, koji aktivira mehanizam za opstanak tumorskih ćelija čineći ih otpornim na hemoterapiju. U eksperimentu lek je zaustavljao rast ćelija i sprečavao razvitak otpornosti na hemoterapiju.

U jednom eksperimentu lek je eliminisao rak u 50% životinja. Drugi eksperiment je pokazao da lek povećava efikasnost standardne hemoterapije.