Matične ćelije umesto operacije

Zahvaljujući dejstvu matičnih ćelija na strukturu tkiva moguće je dobiti normalnu, zdravu kost. To olakšava lečenje preloma kostiju, koji su ranije zahtevali komplikovane operacije.

Nova metoda razrađena u bolnici Southempton omogućava pacijentima sa prelomom vrata i glave butne kosti da izbegnu tradicionalnu implantaciju veštačke proteze. Lekari su u lečenju takvih pacijenata koristili fragmente kostibolesnika pomešane sa matičnim ćelijama donatora. Uz pomoć ove nove metode kod pet od šest pacijenata su uspeli da polomljenu kost zamene zdravim koštanim tkivom. 

Oštećenja vrata i glave butne kost, nastala zbog artroze ili preloma, predstavljaju jednu od najtežih bolesti lokomotornih organa, jer čovek gubi sposobnost hodanja. Da bi mogli da hodaju moraju im se ugraditi proteze od keramike, titanijuma ili specijalnih legura.

Zamena zgloba protezom je dobro razvijena tehnika, ali kao  svaka hiruška intervencija u krajnjoj liniji predstavlja značajan rizik. Jedan od značajnih je inkopatibilnost stranog tela i tkiva organizma, koja bi bila potpuno isključena formiranjem prave kosti.

Presađivanje butne kosti od donora, na primer stradalog u saobraćajnoj nesreći, kao što se čini kod transplantacije srca ili burega, nije moguće. Zglob potencijalnog donatora je već izmenjen, ne bi se fuzički uklopio, a osim toga postoji i rizik odbacianja kosti, koja predstavlja strano telo za organizam. Problem može da se reši na drugi način, koji su demonstrirali lekari bolnice u Southemptonu. Pacijentu, kome je menjan zglob proteze, uzet je komadić kosti i dodate su matične ćelije drugog bolesnika koga su pokušavali da spasu operacije. Zatim su kost obogaćenu matičnim ćelijama presadili na mesto oštećene glave butne kosti koja se posle izvesnog vremena oporavila.

Matične ćelije su omogućile komadiću kosti da se usadi na novom mestu, zahvaljujući dvema svojim osobinama. Prvo, one se nisu diferentovale i nisu postale zrele ćelije, koštane, ćelije pokosnice ili nede druge. Druga osobina je da se mogu neograničeno deliti pre no što se pretvore u određeni tip zrelih ćelija.

Nedavno su naučnici korišćenjem mešavine dve vrste matičnih ćelija, formirali novi zub miša. Sada su korišćenjem matičnih ćelija obnovili koštano tkivo. Matične ćelije su stimulisale rast krvnih sudova koji ishranjuju kost, koja predstavlja živo tkivo.