Žena zaražena "majmunskom sidom"

U Francuskoj je zabeleženo inficiranje čoveka "majmunskom sidom". Naučnici su otkrili da je 62-godišnja pacijentkinja zaražena novim sojem HIV-virusa, saopštava BBS.

Pronađena je podvrsta virusa koji ima više sličnosti sa majmunskim virusom imunodeficijensije, nego sa poznatim ljudskim sojevima HIV-a. 

Novi soj virusa je otkriven u Francuskoj, kod žene poreklom iz Kameruna, tokom uobičajenih virusoloških analiza. Dalja istraživanja osobina virusa su pokazala njegove značajne sličnosti sa podvrstom virusa imunodeficijencije majmuna (SIDA kod majmuna), koji se sreće kod gorila.

Pre preseljenja u Pariz, pacijentkinja je živela u predgrađu kamerunskog glavnog grada, Jaunde. Žena negira kontakt sa majmunima, kao i korišćenje njihovog mesa u ishrani. Po njenom mišljenju HIV-om se zarazila u kontaktu sa čovekom.

Laboratorijskim istraživanjima je utvrđeno da novootkriveni soj virusa može da živi u kulturi ljudskih ćelija. Jedan od istraživača Dr David Robertson sa Univerziteta Mančester (University of Manchester) je izjavio da je to prvi registrovani slučaj zaraze HIV-om od primata koji nije šimpanza. Po njegovom mišljenju ovo otkriće potvrđuje kontinuiranu evoluciju HIV-virusa i njegovu sposobnost prenošenja među primatima, uključujući i čoveka.

Profesor Paul Sharp sa Univerziteta Edinburg  (University of Edinburgh) pretpostavlja da se novootkriveni soj virusa širio sa šimpanza na gorile. On dodaje da su postojeće različitosti virusa omogućile da on ostane neotkriven pri standardnim testovima na HIV. Kod pacijentkinje nisu prisutni simptomi bolesti tako da Profesor Sharp zaključuje da novi soj ne može dovesti do ispoljavanja HIV infekcije kod ljudi.

Grupa naučnika sa Univrziteta Alabama  u Birmingemu ima drugačije mišljenje. Oni su jula 2009 godine izjavili da su tokom dugogodišnjih istraživanja šimpanza u nacionalnom parku Tanzanija primetili da osobe zaražene majmunskim virusom imunodeficijensije mogu da obole od bolesti slične ljudskoj HIV bolesti.