Upravljanje invalidskim kolicima pokretima jezika

Pokretanje invalidskih kolica je moguce preko kompjutera koji nema ni miša ni tastaturu, dovoljan je samo jezik korisnika. Jezik nista ne pritiska, dodiruje ili liže. Dovoljno je samo da se pokreće i da je ukrašen pirsingom.

Na Tehnološkom univerzitetu Džordžija je razvijen uređaj sa senzorima, koji registruje pokrete magneta pričvršćenog na vrh jezika. Dobijeni signal se prenosi na kompjuter koji ih tumači kao komande. Na taj način će osobe koje ne mogu da koriste svoje ruke i noge (osobe sa kvadriplegijom), ne samo da upravljaju invalidskim kolicima, već da pokreću kursor na ekranu kompjutera ili da menjaju TV kanale. Istu tehnologiju mogu koristiti kosmonauti u svemiru, čiji su pokreti ograničeni glomaznim skafanderima.

Funkcionalnost uređaja je uspešno testirana na nekoliko zdravih dobrovoljaca. Sada predstoji ispitivanje na pacijentima rehabilitacionog centra Šeferd.

Postoji nekoliko tipova uređaja koji omogućavaju kontrolu kretanja invalidskih kolica bez učešća udova npr. upravljanje vazduhom (duvanjem) ili pritiskanjem dugmića glavom. Prema programerima ovaj uređaj nudi osobama s invaliditetom širi program aktivnosti, a da za to ne iziskuje ozbiljan napor.

Trenutna verzija uređaja je u stanju da razlikuje strogo definisane pokrete jezika tako da ne registruje kao komandu pomeranje magneta pri govoru i konzumiranju hrane.

Sada se magnet pričvršćuje za jezik hirurškim lepkom. Međutim kod stalnih korisnika magnet će biti dizajniran u vidu nakita za pirsing jezika.