Astma može da se leči vitaminom D

Studije sprovedene zadnjih godina ukazuju da je vitamin D mnogo važniji no što se mislilo. Neke od njih pokazuju da većina ljudi nema dovoljno vitamina D, sintetisanog u organizmu pod uticajem sunčeve svetlosti ili iz hrane, kao što je riba i mleko. Nedostatak vitamina D se povezuje sa nastankom astme. 

Naučnici univerziteta u Pensilvaniji su utvrdili da vitamin D poboljšava respiratornu funkciju osoba koje boluju od astme i hroničnog bronhitisa. To je posledica usporavanja proliferacije glatkih mišićnih ćelija disajnih puteva. 

U eksperimentu sa ćelijama zdravih i obolelih od astme kalcitriol, koji predstavlja oblik vitamina D, smanjuje stvaranje faktora rasta, koji prouzrokuje proliferaciju glatkih mišićnih ćelija. Proliferacija mišićnih ćelija je nepovratni proces koji omogućava veće suženje disajnih puteva, tako da trajno pogoršava plućnu funkciju.

Antizapaljenjski efekat kalcitriona u poslednje vreme privlači pažnju naučnika. Ovo istraživanje po prvi put pokazuje direktan uticaj kalcitriola na glatke mišiće disajnih puteva. Naučnici su za eksperiment koristiuli ćelije 12 osoba i posmatrali uticaj kalcitriola i deksametazona, koji se često koristi u lečenju astme. I ako je deksametazon moćno antizapaljenjsko sredstvo, on malo utiče na rast ćelija glatke muskulature disajnih puteva.

Gautam Damera i njegove kolege su otkrili da efekat kalcitriona zavisi od doze vitamina. Sada naučnoci planiraju da sprovedu istraživanje na pacijentima obolelim od teških oblika astme. Autori smatraju da će kalcitriol zahvaljujući svom snažnom antizapaljenjskom i antiproliferativnom efektu postati važno stedstvo u lečenju astme, uključujući i oblike koji slabo reaguju na lečenje kortikosteroidima. U toku su istraživanja koja treba da pokažu da li korišćenje suplementa vitamina D, kod veoma male dece, može da spreči nastanak astme.

Naučnici su utvrdili mehanizam dejstva kalcitriola na proliferaciju glatkhih ćelija. On se sastoji u sprečavanju aktivacije belančevina odgovornih za životni ciklus ćelije. Oni su sproveli istraživanje kako bi utvrdili da li se kalcitriol može koristiti kod hronične opstruktivne bolesti pluća. Po njima vitamin efikasno smanjuje produkciju medijatora zapaljenja, citokina, kod tog oboljenja. Kalcitriol može, ako ne da otkloni, onda da umanji suženje disajnih puteva, koje je odgovotno za tegobe kod ove bolesti.

Neki naučnici predpostavljaju da se kalcitriol može koristiti za zaustavljanje rasta nekih vrsta malignih tumora. Istraživanja u tom pravcu još nisu sprovedena.