Enterovirusi mogu izazvati Diabetes tip 1

Kod dece najobičniji crevni virus može da dovede do šećerne bolesti. Tragovi infekcije enterovirusima su nadjeni u 60% dece obolelih od dijabetesa tip 1 (inzulin zavisni dijabetes, juvenilni dijabetes ili sećerna bolest mladih). Ovaj zaključak britanskih istraživača, objavljen u časopisu Dijabetologija, daje mogućnost razvitka preventive ove teške hronične bolesti.

Istraživači unevirziteta u Brajtonu i Kraljevse bolnice u Glazgovu su pronašli tragove virusne infekcije kod 60% dece obolelih od dijabetesa tip 1. Praktično tragovi virusne infekcije nisu nađeni kod dece, koja ne boluju od šećerne bolesti. Specijalni testovi su, takođe, otkrili prisustvo virusne infekcije u ćelijama odgovornim za proizvodnju enzulina kod 40% odraslih osoba sa dijabetesom tip 2.

Za podatke koji su korišćeni u istraživanju naučnici najviše duguju dr. Alanu Polisu, patologu iz Glazgova. On je 25 godina skupljao širom Velike Britanije uzorke pankreasnog tkiva dece koja su umrela u roku od 12 meseci od postavljanja dijagnoze diajbetesa tip 1.

Tek nedavno je, zahvaljujući novim tehnologijama, postalo moguće da se dokažu proteinski omotači virusa u ispitivanim tkivima. Reč je o enterovirusu koji izaziva lako prenosivu infekciju. Nekoliko dana nakon ulaska virusa u organizam dolazi do proliva povraćanja, koji ubrzo prolaze bez ikakvih posledica. Ali nije tako kod svih.

Dijabetes tip 1 se obično javlja u detinjstvu i povezan je sa gubitkom ćelija koje proizvode inzulin (beta ćelije pankraesa). Pretpostavlja se da je za nastanak ove bolesti odgovorna genetska predispozicija a provocirajući faktor može biti virus. Međutim, sve do sad naučnici nisu imali dokaza za to.

Zaključci britanskih istraživača su važan dokaz virusne teorije nastanka dijabetesa tip 1. Osim toga oni ukazuju na to da se prevencija bolesti može ostvariti vakcinacijom. Kako ističe šef istraživačkog tima, Dr Noel Morgan, rano je govoriti o razvoju vakcine. Naučnici prvo moraju da otkriju koji su tipovi enterovirusa odgovorni za nastanak bolesti i koji je mehanizam njihovog delovanja na ćelije pankreasa.