Otkrivena je tajna zaštite od raka

Postoje mnoga pitanja u vezi raka. Zašto nastaje? Kako može da se spreči njegov nastanak? Naučnici kažu da su otkrili kariku koja nedostaje u objašnjenju zaštite ćelije od raka. Oni su otkrili kako ćelija «uključuje i isključuje» gen P53 koji može da blokira razvoj tumora. Taj pronalazak implicira napredak dijagnostike i terapije raka.

Istaživanje objavljeno u Genes And Development je sprovedeno od strane naučnika u Singapuru. Gen P53 koji je prvi put otkriven pre 30 godina, ima vitalnu ulogu u održanju tela zdravim, tako što naređuje oštećenim ćelijama da se unište ili prestanu da se dele. U našem telu često nastaju ćelije sa oštećenom DNK. Ovaj gen izaziva njihovo samouništenje. U polovini svih slučajeva raka gen je ili oštećen ili neaktivan, dajući oštećenim ćelijama mogućnost da se nekontrolisano dele i da formiraju tumor.

U najnovijim istraživanjima naučnici su koristili interesantan genetički «trik»? Koristili su tropske ribice, zvane zebrice, koje pozelene kada je gen P53 aktivan. Otkrili su da P53 gen ne proizvodi samo P53 protein, nego i alternativnu varijantu P53 proteina – poznatu kao isoform, koji deluje kao «prekidač koji uključuje» uništenje ćelije.

U većini slučajeva zebrica, koja nosi isti P53 gen kao i čovek, može da preživi niske doze zračenja, koje izazivaju oštećenja DNK ćelija, zato što geni popravljaju ta oštećenja. Ali ribice koje nisu imale alternativnu varijantu P53 proteina su umirale, jer kod njih nije moglo da dođe do popravke greske koju je nacinilo zračenje. Istraživači ističu da upravo postojanje isoforma omogućava genu P53 da ispravi grešku na DNK, pre nego dođe do nastanka raka.

Istraživač Profesor Sir David Lane, je izjavio da je funkcija gena P53 bitna za uništenje kancerskih ćelija. Ovaj gen pokreće uništenje ćelija sa oštećenom DNK. Razumevanje kontrolne uloge ovog gena u ćelijama je bitno za nalaženje načina da se spreče ćelije da postanu kancerogene, tj. ćelije budućeg raka.

Još jedan istraživač sa ovog projekta, Lesley Walker, je istakao da je ovo uzbudljivo istraživanje povećalo razumevanje funkcionisanja gena P53. Otkrivanje njegove regulatorne uloge će omogućiti pronalaženje boljih lekova i napredak u dijagnostikovanju tumora.