Depresija može da se leči neurostimulatorom

Naučnici Medicinskog centra Univerziteta Raš u Čikagu (Rush University Medical Center Chikago Illinois) su započeli kliničku primenu nove metode lečenja depresije zasnovane na delovanju elektromagnetnog polja na delove velikog mozga odgovorne za emocionalno stanje čoveka.

Delovanje na mozak se ostvaruje pomoću specijalnog neurostimulatora, konstruisanog od strane više američkih naučno istraživačkih centara. Primenu neurostimulatora u praksi je preporučio komitet za kontrou hrane i lekova SAD.

Neurostimulator je namenjen lečenju depresija otpornih na postojeće lekove. Aparat koji se naziva i transkranijalni nervni stimulator, ne zahteva ni hiruršku veštinu, ni specijalnu anesteziju tokom tretmana, izjavio je dr Philip Janicak, univerzitetski profesor psihijatrije, jedan od autora projekta.

Transkranijalni nervni stimulator jakim elektromagnetnim inpulsima deluje na nervne ćelije (neurone) mozga, objašnjava profesor. Procedura, koja traje 40 minuta, se sprovodi ambulantno u psihijatrijskim kabinetima. Terapija se sprovodi svakodnevno tokom četiri do šest nedelja.

Tokom kliničkog ispitivanja neurostimulatora dobijen je dobar, statistički značajan, terapijski efekat. Važno je da terapija ne izaziva nikakve komplikacije. Inače, pri klasičnom lečenju depresije antidepresivima i neurolepticima, često dolazi do komplikacija, kao što su porast telesne težine, poremećaj seksualne funkcije i smetnje od strane organa za varenje.

Trenutno je u svetu, kod polovine obolelih, klasično lečenje depresije neefikasno, pa nova metoda predstavlja značajan napredak u lečenju ove bolesti.