Alchajmerova bolest može da se leči novim lekom

Na Medicinskoj konferenciji u SAD su objavljeni obećavajući rezultati u lečenju Alchajmerove bolesti novim lekom koji se zove Rember.

Lek ciljano deluje na belančevine nervnih ćelija koje su odgovorne za gubitak pamćenja. Gubitak pamćenja može da se zaustavi pomoću Rembera, pa čak i da se povrati.

Neophodno je sprovesti još dopunskih ispitivanja, tako da se lek može pojaviti na tržištu za nekoliko godina. U svetu od Alchajmerove bolesti boluje oko 26 miliona ljudi. Pretpostavlja se da će sa očekivanim produžetkom životnog veka čoveka doći do znatnog povećanja broja obolelih od ove bolesti.