Superlepak za prelome ljudskih kostiju

Istraživači Univerziteta u Juti su izjavili da su stvorili sintetičku verziju superlepka koji koriste morski crvi. Očekuje se da će već za pet do deset godina taj lepak moći da se koristi u lečenju preloma ljudskih kostiju.

Crvi Phragmatopoma californica žive na morskom dnu blizu obala Kalifornije. Oni prave cevi od peska i šljunka povezujući ih posebnim lepkom. Lepak se osuši za trideset sekundi nakon što ga crv proizvede. Ti crvi obično prave građevine tako da ih povezuju sa susednim crvima - kao rezultat se formiraju kolonije slične koralnim koje su takođe spojene lepkom.

Prvi zadatak istraživača je bio da odrede tačan sastav superlepka koji uspešno deluje u morskoj vodi. Kada je taj zadatak rešen, razrađena je tehnologija proizvodnje sintetičkog analoga. Sada istraživači očekuju da će taj lepak načiniti malu revoluciju u traumatologiji. Stvar je u tome što polomljena kost teško srasta – mnogo malih fragmenata kosti se ne vraća na staro mesto. To dovodi do brojnih problema. Pomoću netoksičnog lepka koji je sposoban da deluje u agresivnoj sredini ti fragmenti se mogu iskoristiti i uspešno i čvrsto spojiti delove polomljne kosti. Osim toga, pretpostavlja se, da će moć lepka biti tako značajna da će polomljena kost, nakon lepljenja, de fakto biti jača nego pre preloma. Osim toga lepak će se koristiti za primenu lekova tačno na mestu preloma, na primer antibiotika, analgetika, hormona itd.

Univerzitet u Juti je objavio da će u narednih godinu - dve sprovesti eksperimente na životinjama. Ako se oni pokažu uspešnim, za pet do deset godina će biti moguće korišćenje lepka u lečenju ljudi. Detaljan opis otkrića će biti publikovan u časopisu Macromolecular Biosciences.