Na putu pronalaska eliksira mladosti

Naučnici su napravili još par koraka ka otkriću eliksira mladosti. U istraživačkom centru Buck naučnici su, po prvi put, uspeli da odrede tačnu lokaciju gena koji su uključeni u proces starenja. Ti geni utiču na biološka obeležja, koja ukazuju na hronološku i fiziološku starost.

Hronološka starost je broj godina života, a fiziološka starost pokazuje izgled čoveka i funkcionisanje organizma.

Naučnici su istraživali genetski profil 104 eksperimentalna crva tokom celog njihovog života i uporedili ih sa njihovim ponašanjem uslovljenim njihovom starošću. Nadaju se da će njihovo otkriće dovesti do daljih medicinskih istraživanja, koja će na kraju dovesti do otkrića leka protiv starosti.

Istovremeno su publikovani rezultati istraživanja sprovedenih u Nacionalnom institutu za proučavanje raka u Španiji. Eksperimenti na miševima su pokazali da enzim, nazvan telomeraza, utiče na odlaganje procesa starenja.

Eksperimenti na miševima su pokazali da visok nivo telomeraze štiti DNK u hromozomima koja utiče na proces deljenja ćelija. Život laboratorijskih glodara produžavao se za 50%, što ukazuje na to da enzim telomeraza može biti deo "eliksira mladosti".