Transplantacija srca zavisi od pola donatora

Američki istraživačis su otkrili da je prognoza transplantacije srca bolja ako je organ uzet od donatora istog pola kao pacijent. Tačan uzrok ove pojave još nije razjašnjen.

 

Sada se transplantacija srca vrši bez obzira na slaganje pola donatora organa i primaoca. Naučnici univerziteta Johns Hopkins su odlučili da prove ispravnost ovog principa. Sa tim ciljem su analizirali podatke 18.000 transplantacija sprovedenih u periodu od 1998 do 2007 godine. U 70% slučajeva presađeno je srce od osobe istog pola. Pokazalo se da je kod podudarnosti pola donatora i pacijenta primaoca rizik smrti tokom 30 dana nakon operacije 25% niži, a rizik odbacivanja organa 13% niži, nego kod razlike u polovima. Najbolji rezultati su uočeni kod transplantacije «muškog» srca muškarcu, najlošiji kad se «muško» srce presadi ženi.

Tačan razlog ove pojave je nepoznat, sobzirom da su srca muškaraca i žena anatomski identična. Rukovodilac istraživanja Eric Weiss veruje da ima uticaja razlika u veličini – prosečno «muško» srce je malo veće od «ženskog».

Po rečima profesora Bonzera (Robert Bonser), kardiohirurga iz bolnice u Birmingemu (Queen Elisabeth Hospital), rezultati istraživanja su interesantni, ali još uvek nisu primenjivi u praksi zbog nedostatka donatora organa.