Svađa i razvod braka

Nema potrebe da budete psiholog da bi znali da par koji je stalni u svađi ide ka razvodu. Međutim psiholozi sa univeruiteta u Mičigenu su utvrdili da dužina braka ne zavisi od same svađe, već ponašanja supružnika tokom svađe.

Najopasnija vrsta sukoba je ona gde se jedan supružnik ponaša konstruktivno, odnosno pokušava mirno da razgovara o situaciji, spreman je da sasluša partnera, da razume njegova osećanja, dok drugi supružnik beži od sukoba i ćuti. 

"Takvo ponašanje je destruktivno za brak. Konstruktivni supružnik, ćutanje partnera shvata kao nezainteresiovanost za ulaganje u vezu, a ne kao pokušaj da se sačuva mir. Korisno je u vezi povremeno izbaciti ljutinu i jasno (pa i glasno) reći partneru šta smeta u njegovom ponašanju. Nekonstruktivno svađanje ima za cilj da se partner vređa ili da mu se vraća milo za drago.

Najređe se razvode parovi u kojima se oba supružnika ponašaju konstruktivno.

Podaci za istraživanje su dobijeni iz projekta posvećenog istraživanju bračnih konflikta. Projekat je trajao 16 godina i u njemu je učestvovalo 373 parova. Naučnike je interesovalo kako su se individualno ponašali suprižnici tokom svađe, kao i interakcija para.

Iznenađujuće, 29% muškaraca i 21% žena je izjavilo da u prvoj godini braka nisu imali konflikte. Posle 16 godina 46% parova je bilo razvedeno. Prisustvo ili odsustvo svađa u prvoj godini braka nije imalo uticaja na mogućnost razvoda braka u budućnosti.

U principu muškarci su se češće u konfliktu ponašali konstruktivno u odnosu na žene. Međutim, sa godinama, neke žene su zaključile da izbegavanje konflikta nije zdravo za vezu i naučile su da se ponašaju konstruktivno u svađi, dok se ponašanje muškaraca nije promenilo.

Možda su se problemi koji su ženama smetali vremenom rešili. Moguće je, takođe, da žene više vrednuju odnos, tako da na kraju shvataju da su izbegavanje sukoba i drugi oblici nekonstruktivnog ponašanja štetni za brak" - objašnjava Kira Birditt.

Po materijalu "Journal of Marriage and Family"