Šta ljubav ima s'tim

I onda su živeli srećno do kraja života – ne postoji samo u bajkama. Australijski istraživači su otkrili šta je potrebno da jedan par živi srećno. To je mnogo više od ljubavi.

Starost para, predhodni brakovi i veze, pa čak i da li puše, su neki od faktora koji utiču na trajnost braka i veze, ističu israživači Nacionalnog Univerziteta Australije. 

Studija pod nazivom "Šta ljubav ima s'tim" je pratila skoro 2500 parova, koji su u braku ili vanbračnoj zajednici, od 2001 do 2007. godine da bi identifikovala faktore koji utičui da par ostane zajedno, da se razvede ili raziđe.

Muškarci stariji od svojih supruga devet i više godina imaju dvostruko veću verovatnoću da se razdvoje u odnosu na muškarce koji su stupili u brak pre 25. godine života.

Žene koje žele decu viže nego njihovi partneri imaju mnogo veću šansu da se razvedu.

Deca utiču na trajanje braka ili veze. Petina parova koji imaju decu iz predhodnih brakova ili veza se razdvaja u odnosu na samo 9% onih koji nemaju decu rođenu pre braka.

Bračno stanje roditelja supružnika, takođe, ima uticaja. 16% muškaraca i žena čiji su se roditelji razvodili ili imali iskustvo raskida, se razdvaja u odnosu na 10% onih čiji roditelji nisu raskidali svoju vezu.

Partneri koji su u drugom ili trećem braku imaju 90% veće šanse da se razdvoje u odnosu na supružnike koji su u prvom braku.

Nije iznenađujuće, i novac igra važnu ulogu. 16% ispitanika koji su siromašni ili je muškarac nezapošljen, ne žena, se razdvaja u odnosu na samo 9% ispitanika sa solidnim finansijama.

I par gde jedan partner puši, a drugi ne, ima veće šanse da se raziđe.

Faktori koji nisu značajno uticali na razdvajanje para su broj i stasrost dece rođene u braku, radni status supruge i broj godina zapošljenosti para. Istraživanje su sproveli i napisali Dr Rebecca Kippen, Professor Bruce Chapman i Dr Peng Yu.