Agrumi leče gojaznost i metabolički sindrom

Flavonoidi dobijeni iz plodova agruma imaju ogromnu mogućnost da spreče povećanje telesne težine i da leče gojaznost i druge znakove metaboličkog sindroma, koji utiče na pojavu dijabetes melitusa tip2 i povećava rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova.

Prema otkriću naučnika Univerziteta zapadnog Ontaria bioaktivni molekul flavonoida, pod nazivom naringerin, može efikasno da se suprodstavi metaboličkom sindromu – poremećaju.

U laboratorijskim uslovima naučnici su, hranom bogatom mastima, miševima izazivali simptome metaboličkog sindroma. Zatim su im davali naringerin. Nakon analiza se pokazalo da je on normalizovao nivo holesterola i triglicerida, sprečio inzulinsku rezistenciju i normalizovao metabolizam glukoze (šećer u krvi). Osim toga on je reprogramirao jetru tako da "topi" masnoću, a ne da je čuva.

Pozitivan efekat naringerina se održavao nezavisno od unosa kalorija. Miševi nisu bili na dijeti, nastavili su da jedu istu količinu masne hrane, a nisu se gojili. Naringerin nije uticao ni na povećanje ni na smanjenje apetita, kao druge supstance koje se koriste protiv simptoma poremećaja metabolizma.

Kanadski lekari sugerišu da će pomoću aktivne supstance pronađene u agrumima, moći da se leči ne samo gojaznost, već i najveći metabolički problem koji je odgovoran za ozbiljne hronične bolesti kakve su kardiovaskularne i dijabetes.

Naringerin svojim dejstvom na inzulin normalizuje mnoge metaboličke poremećaje. Smanjući rezistenciju inzulina tj. povećavajući mu aktivnost obećava novi efikasni terapijski pristup lečenju metaboličkog sindroma.