Novi lek Pradaxa

Poznata kompanija Boehringer Ihgelheim će zvanično prvi put u Srbiju prezentovati novi antikoagulans Pradaxa (dabigatraneteksilat) 19.03.2010 od 14 časova u "Kristalnoj dvorani" hotela Hyatt Regency.

 

 

 

Novi lek će biti prezentovan na stručnom skupu sa medjunarodnim učešćem na temu "PROMENA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE".

 

Porodični lekar se nada da će biti u mogućnosti da Vas obavesti o prednostima promene antikoagulantne terapije.