Zapaljenje slepog creva (Appendicitis acuta)

Zapaljenje slepog creva (Appendicitis acuta) je često oboljenje, pogotovu kod dece i mladih. Iako se može javiti u svakom životnom dobu, izuzetno je retko kod dece do dve godine i kod starih.

Bolest predstavlja zapaljenje crevuljka koji se nalazi na pocetku debelog creva, gde u njega ulazi tanko. Crevuljak je dug oko 8cm i nema u organizmu nikakvu ulogu, sem što može da pravi probleme, ako dođe do njegovog zapaljenja. 

Uzrok 

Ovo zapaljenje obično nastaje pod dejstvom bakterija .Neke od njih se i inače nalaze u debelom crevu, čineći normalnu crevnu floru u koju pre svega spadaju Escherihija coli i Proteus. Od patogenih najčešći izazivači zapaljenja su Streptococcus i Staphilococcus. Veoma retko zapaljenje može da bude izazvano parazitima. 

Koje su tegobe? 

Bol je tipični simptom ove bolesti. Obično se prvo javlja oko pupka ili iznad njega. Može da ima karakter tištanja ili čupanja, slabijeg ili umerenog intenziteta. Bolu obično predhodi muka i gađenje, a u 30% slučajeva i povraćanje. Zato bolesnik misli da je pokvario stomak. Kasnije se bol oseća u čitavom trbuhu. Posle nekoliko, a najviše 12 sat, bol se lokalizule u donjem desnom delu trbuha, a u ostalim prestaje. Samo u 10% slučajeva bol je od početka prisutan samo u donjem desnom delu trbuha. U toku bolova nema stolice i vetrova. U retkim slučajevima (ako se slepo crevo nalazi nisko u maloj karlici) uz bolove može da postoji proliv. 

Telesna temperatura je povišena, a puls ubrzan. Temperatura je najčešće oko 38, a ređe do 39 stepeni celzijusa. Veoma je važna razlika između telesne temperature izmerene ispod pazuha i rektalno. Razlika do pola stepena je normalna. Ako je rektalna temperatura veća za pola do jednog stepena to treba razmatrati u sklopu ostalih simptoma, a ako je viša za 1 stepen to je siguran znak da postoji zapaljenjski proces u donjem delu trbuha. Puls je 80 do 90 u minuti. Ako je oko 100 otkucaja to ukazuje na ozbiljnije zapaljenje. Broj leukocita je povišen. 

Objektivni pregled 

Fizički pregled je veoma bitan za postavljanje dijagnoze. Pri pipanju trbuha bolesnik oseća bol u donjem desnom delu trbuha.Tipičan je bol koji se oseća na polovini linije koja vodi od grebena karlične kosti do pupka ( to je Mak Burnejeva tačka). Naglo uklanjanje ruke koja pritiska trbuh u donjem desnom delu trbuha izaziva bol. To se zove Blumbergov znak. Jak pritisak donjeg levog dela trbuha može da izazove bol u desnom delu - Rowsingov znak. Ako pri pipanju desnog dela trbuha bolesnik podigne desnu nogu može da oseti bol na mestu pipanja. To je znak psoasa. Njime se dijagnostikuje zapaljenje slepog creva koje je postavljeno više iza debelog creva.

 Najznačajniji fenomen pri pregledu trbuha je nalaz mišićnog defansa. To se javlja ako je zapaljenje zahvatilo i okolinu slepog creva, te su mišići trbuha tvrdi kao daska. Taj se znak javlja 48 do 72 časa od početka tegoba, a nekada i ranije. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja na osnovu tegoba bolesnika, nalaza pri pregledu trbuha i laboratorije, tj. nalaza uvećanih leukocita u krvi.  

Terapija 

Terapija je hirurška. To je apendektomija: vađenje slepog creva. Važno je da se operacija uradu u prvih 48 časova od pojave tegoba. Tako će biti urađena pre nego što eventualno dođe po prskanja slepog creva. 

Ako se bolesnik ne javi na vreme, već kasnije kad je formiran infiltrat oko crevuljka, rizična je operacija. Tada se daju antibiotici, stavlja led na trbuh i sprovodi intravenska terapija. Taj se infiltrat povuče i istopi u celini za 4 do 6 nedelja. Tada se vrši tzv. operacija na hladno.