Napomena

Porodicni Lekar nije zamena za Vašeg lekara. Informacije na našem sajtu nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj sajta je da dopuni vašu informisanost o zdravlju, ishrani i vaspitanju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na našem sajtu obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom.

Pristupanjem sajtu www.porodicnilekar.net saglasni ste sa sledećim:

  • Sve informacije na našem sajtu su informativnog karaktera i ne mogu zameniti Vašeg lekara. Ukoliko imate zdravstvene probleme, treba da se obratite svom lekaru ili nekom drugom medicinskom stručnjaku.
  • Ne mozemo garantovati kompletnost i tačnost objavljenih informacija. Korišćenjem sajta preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne. Vlasnik sajta i saradnici ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu njegovim korišćenjem, bilo direktnu ili posrednu.
  • Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa sajtu i njegovom sadržaju, ili nemogućnosti da pristupite, ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Takodje, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.
  • Sve veze prema drugim sajtovima služe kao pogodnost. Ne preuzimamo odgovornost niti kontrolu nad njihovim sadržajem ili radom niti za bilo koju štetu nastalu njihovim korišćenjem.
  • Zadržavamo pravo da izmenimo, zamenimo ili izbrišemo svaki sadržaj ili prekinemo distribuciju ove internet prezentacije u bilo koje vreme po ličnom pravu diskrecije.
  • Sadržaj sajta je zaštićen zakonima o autorskom pravu. Možete da presnimite sadržaj sajta za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja.
  • Nije dozvoljeno preuzimanje vise od polovine članka bez odobrenja Porodičnog lekara. Citat mora da sadrži link koji vodi na članak iz koga je preuzet. Link treba da se nalazi u citatu, neposredno iznad ili ispod njega. Postavljanje linka dosta ispod citata ili na drugom neupadljivom mestu smatramo kršenjem naših autorskih prava.
  • Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslate na ovaj sajt elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, nećemo smatrati poverljivim i one postaju naše vlasništvo. One se dalje mogu koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu uključujući i usavršavanje, proizvodnju i/ili prodaju robe ili usluga.
  • Firme i lica koja se nalaze u našem adresaru su odgovorna za tačnost informacija koje su nam dale na korišćenje. Takodje, ne možemo proveravati njihovu tačnost i kompetentnost, a samim tim ne možemo ni preuzeti odgovornost za njih.