Psorijazni artritis - Arthritis psoriatica

Hronično ili subakutno zapaljenje zglobova kod osoba sa kožnom psorijazom zove se psorijazni artritis.

Učestalost 

Ne oboljevaju sve osobe sa psorijazom od artritisa, već svega 5 do 7% obolelih, ali i to je 6 do 10 puta češće nego kod osoba bez psorijaze. Bolest se najčešće javlja između 30 i 50 godina, podjednako u oba pola. Deca veoma retko oboljevaju. 

Uzrok 

Uzrok bolesti nije potpuno jasan. Nasleđe igra važnu ulogu, ali je bitan i uticaj spoljašnjih faktora. Prisustvo kompleksa antigen-antitelo, povećanje imunoglobilina i antinukleusnih antitela ukazuje na uticaj imunoloških poremećaja u nastanku bolesti. 

Klinička slika 

Kod najvećeg broja bolesnika kožne promene godinama predhode pojavi artritisa, ali mogu da se jave istovremeno zapaljenjem zglobova pa čak i nakon njih. Kod nekih bolesnika pogoršanje artritisa se javlja u isto vreme sa pogoršanjem kožne manifestacije psorijaze. Bolest može da počne različito, da ima različit tok i mogu da budu zahvaćeni različiti zglobovi te bolest može da ima pet oblika: 

1. Asimetrični oligoartikularni artritis. Ovo je najčešći oblik psorijaznog artritisa. Zahvaćeno je nekoliko asimetričnih zglobova prstiju šake (PIP i DIP) ili na stopalima zgob koji spaja prst sa ostalim delom stopala (MTP). Nekada su zahvaćena oba zgloba na istom prstu šake tako da je u celini otečen - "kobasičasti prsti". 

2.  Simetrični poliartritis zahvata više zglobova šaka i to simetrično, tako da liči na reumatoidni artritis. Razlikuje se od njega odsustvom RF, potkožnih čvorića i ulnarne devijacije, kao i postojanjem kožnih promena tipičnih za psorijazu. 

3.  Klasična slika - zahvaćeni su krajnji zglobovi prstiju (DIP ili distalni interfalangealni zglobovi). Prisutan je i deformitet noktiju važan za postavljanje dijagnoze. 

4.  Mutilantni artritis je ozbiljan oblik psorijaznog artritisa. Postoji razgradnja pojedinih kosiju stopala i šaka čime na prstima postoji višak kože - prsti liče na teleskop koji može da se ivlači i uvlači. 

5.  sakroilijačni artritis i/ili spondilitis. Zahvaćen je zglob između kičme i karlice (sakroilijačni zglob), a kasnije mogu i drugi zglobovi kičme i zglobovi šaka i stopala. Deformitet kičmenog stuba nije prisutan kao kod ankilozirajućeg spondilitisa (Behterevljeva bolest) i funkcija kičme nije toliko smanjena. 

Kod psorijaznog artritisa može da se javi bol na mestu pripoja tetive (entezis). Najčešće se to javlja u predelu pete. U težim oblicima bolesti mogu da se jave deformiteti noktiju. Oni mogu da budu udubljeni, ispupčeni, sa pomerenenom slobodnom ivicom, uništene nokatne ploče ili zadebljali. 

Dijagnoza 

Dijagnoza se postavlja na osnovu postojećih tegoba, laboratorijskog nalaza i rendgenskog snimka. Problem u postavljanju dijagnoze postoji kada se artriris javi pre kožnih promena. 

Laboratorijske anlize pokazuju povišenu su sedimentaciju, C-reaktivni protein i fibrinogen u srazmeri sa tezinom bolesti i brojem zahvaćenih zglobova. IgA i IgG imonoglobulini su povišeni, IgM-RF je odsutan, HLA-B27 je prisutan kod 40 - 65% bolesnika. Urati mogu da budu povišeni. Ako je psorijaza minimalna povišeni urati znače da bolesnik ima gigt i psorijazu istovremeno. U težim slučajevima može da postoji anemija i prolazno povišenje leukocita. 

Na rendgenskom snimku u početku se vidi samo otok mekih tkiva oko zgloba ili celom dužinom prsta. Kasnije se javljaju oštećenja kostiju u vidu defekta (erozija) zglobnih površina i gubitka dela kosti (osteoliza). Bujanje koštanog tkiva se ispoljava kao periostitis, koštani izraštaji, kondenzacija pojedinih koštanih struktura i kalcifikacije tetiva i ligamenata. 

Tok i prognoza 

Bolest najčešće ima umeren tok bez deformiteta. Prognoza je loša ako se artritis javi pre kožnih psorijatičnih promena i ako bolest počne pre dvadesete godine. Tada su oštećenja zglobova veća. 

Lečenje 

U lečenju se koriste antizapaljenjski lekovi, fizikalna i banjska terapija. Ako je zahvaćeno manje zglobova koriste se nesteroidni antiinflamatorni lekovi. U težim oblicima bolesti koriste se soli zlata, D-penicilamin, metotreksat i glikokortikoidi.