Dismenoreja - Bolna menstruacija

Dismenoreja (dysmenorrhoea) je menstruacija praćena bolovoma i tegobama. Kod većine žena menstruacija ne izaziva veće tegobe i ne remeti njihovo opšte stanje. Ima žena kod kojih je menstruacija u svim ili pojedinim danima praćena jakim bolovima u donjem delu trbuha ili krstima i znatnim poremećajem opšteg stanja. Bolovi mogu biti toliko jaki da žena nije sposobna ni za kakav rad i mora da leži. 

Opširnije...

Prevremeni klimaks

Gubitak menstruacije pre četrdesete godine je prevremeni klimaks. Mnoge žene imaju u tridesetim godinama smanjenu plodnost i neuredan menstrualni ciklus, što predstavlja prvi simptom smanjene funkcije jajnika. Međutim, to se može javiti i u dvadesetim godinama. 

Opširnije...

Klimakterijum

Klimakterijum ili prelazni period je postepeno gašenje funkcije jajnika. To je period koji znači prelaz iz perioda kada je žena bila reproduktivno sposobna u period kada to više nije.

Opširnije...

Menopauza

Klimakterijum ili prelazni period je postepeno gašenje funkcije jajnika.  Klimakterijum predstavlja postepeno gašenje funkcija jajnika i prestanak reproduktivnog perioda žene. 

Opširnije...

Ventrikularne ekstrasistole (VES) – Komorske ekstrasistole

Ventrikularne ili komorske ekstrasistole (VES) su prevremene kontrakcije srca nastale aktivacijom ektopičnog fokusa koji se nalazi negde u komorama ili kruženjem impulsa. Nekada impuls normalno nastaje u AV čvoru, ali zatim kreće drugim putem  i aktivira komore pri čemu može ponovo da kruži i aktivira je još jednom ili nekoliko puta, dovodeći do dve ili više ekstrasistola za redom.

Opširnije...

Iznenadna srčana smrt (mors subita cardialis)

Iznenadna srčana smrt je prirodna smrt prouzrokovana bolešću srca, gde unutar jednog sata od početka simptoma dolazi do gubitka svesti i prestanka cirkulacije. Osoba je naizgled bila zdrava ili je imala bolest srca u stabilnom stanju. Treperenje komora je u preko 3/4 bolesnika koji umru neposredno predhodilo naprasnoj smrti. U komorskom treperenju (fibrillatio ventriculorum ) mehanička aktivnost srca prestaje i posle 8-10 sekundi dolazi do gubitka svesti, a smrt nastaje za 3 do 5 minuta zbog oštećenja mozga.

Opširnije...

Ekstrasistole

Prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole) su najčešći poremećaji srčanog ritma. Mogu nastati u pretkomorama, u samom AV čvoru ili komorama. Nekada se javljaju kod osoba bez kardiovaskularnih poremećaja, potpuno su bezazlene i ne zahtevaju lečenje. Mogu da se jave i kao posledica različitih srčanih bolesti i da znatno utiču na njihovu prognozu.

Opširnije...

Insuficijencija desnog srca

Insuficijencija desnog srca je stanje krvotoka u kome desna komora nije sposobna da ubaci u plućni krvotok dovoljnu količinu krvi za održavanje minutnog volumena srca, iako u njega preko velikih vena dospeva dovoljno krvi. Može se manifestovati kao akutna (plućna embolija) i hronična insuficijencija desnog srca.

Opširnije...