Maligni melanom

Maligni melanom (melanoma malignum) je najzloćudniji tumor kože i sluzokoža. Zloćudnost ovog tumora potiče od njegove osobine da veoma rano, dok je još primarni tumor malih dimenzija, daje metastaze.

Uzrok 

Maligni melanom se razvija iz pigmentnih ćelija (melanociti). Uzrok ovog tumora nije u potpunosti jasan, ali se sigurno zna da veluku ulogu ima UV zračenja. Ono može da potiče od sunca ili kvarc lampe. Veliki je uticaj jonizujućeg zračenja, hemijskih jedinjenja, povrede kože, zatim utiče brojnost mladeža, nasleđe i rasa. 

Veći rizik da obole od ove bolesti imaju osobe bele rase, posebno one koje imaju svetlu kožu i oči, a pri dejstvu sunca lako izgore ili dobiju pege. Bolest je češća kod osoba koje imaju mnogo mladeža, kao i mladeže neobičnog izgleda. Rizik predstavlja dugotrajan boravak na suncu bez UV zaštite, rak kože u porodici i opekotine od sunca u detinjstvu. 

Simptomi

Na maligni melanom treba posumnjati kada postojeći mladež počne da raste, izdiže se svrbi, boli, krvari ili menja boju. Posebno su sumnjivi veliki, asimetrični mladeži, nepravilnih (nareckanih) ivica i mladeži koji imaju više boja. Melanom obično ima nekoliko boja crnu, belu, nijanse plave, sive, crvene, braon i ljubičaste. 

Melanom najčešće nastaje iz postojećeg mladeža, mada može da se javi na koži gde nije bilo mladeža, na sluzokožama, oku, nervnom tkivu i unutrašnjim organima. 

Melanom sa površnim širenjem 

To je najčešći oblik melanoma. Javlja se kod odraslih između trideset i šezdeset godina. Tumorozna promena je veličine od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara, malo izdignuta, sa neravnim, ali ipak ostrim granicama, nejednake boje. Tumorske ćelije se nalaze u zoni između epidermisa i dermisa, uglavnom iznad bazalne membrane. Tumor se više širi po površini nego u dubinu. Nakon par meseci ili godina proširi se na regionalne limfne žlezde. 

Lentigo maligni melanom 

Ovaj oblik melanoma se uglavnom javlja kod starijih osoba, u sedmoj deceniji ili kasnije. Tumor nastaje na delovima tela koji su izloženi suncu. Promena najpre liči na fleku tamno braon ili crne boje. U nivou je kože tako da se ne može napipati. Kasnije može da raste, da se izdiže i dobija oblik čvorića, postajući invazivan. 

Akralni lentigo melanom 

Javlja se na krajnjim delovima tela kao što su šake, stopala, uši i nokti. Nastaje kod osoba starijih od 60 godina. Sličan je običnom lentigo melanomu od koga se razlikuje većom invazivnošću i lošijom prognozom. I on se najpre javlja kao pigmentovana mrlja, a kad počne da raste u visinu postaje tamno modar ili bez boje. Često na površini zahvaćene kože postoje defekti (ulceracije). 

Nodularni melanom 

Ovo je najagresivniji oblik melanoma. To je čvor koji slabo raste u širinu, a veoma brzu u dubinu. U roku od nekoliko meseci zahvata dublje slojeve kože i širi se dalje. Česta su krvarenja i defekti (ulceracije) zahvaćene kože. 

Dijagnoza 

Pošto maligni melanom brzo daje metastaze, veoma je bitno da se otkrije na vreme. Mladeži se sa godinama menjaju, pa nekada nije lako uočiti na vreme da je došlo do pojave maligniteta. Mladež se najpre posmatra dermoskopom. Ako izgleda sumnjivo obavezno se hiruruški uklanja. Biopsija mladeža i histopatološki pregled mogu potvrditi dijagnozu, mada se češće koriste za ocenu prognoze bolesti i određivanje terapije. 

Terapija 

Najefikasnije je da se maligni melanom hirurški ukloni. Kod uznapredovalih oblika koristi se hemo i radio terapija. Još uvek su u eksperimentalnoj fazi vakcine protiv melanoma, antitumorsaka antitela i genska terapija. Imuno terapija podrazumeva primenu rekombinantnog interferona i interleukina 2. Nove metode daju duže preživljavanje.