Spina bifida

 

Spina bifida je urođena deformacija kičmenog stuba, koji je u jednom delu rascepljen (rascep kičmenog stuba), čime kičmena moždina nije zatvorena. Taj rascep kičmenog stuba može dovesti do paralize nogu, mentalne zaostalosti i inkontinencije, ali zaostali otvor na kičmenom stubu može biti mali tako da se slučajno otkrije.

 

Rascep kičmenog stuba se ubraja u defekte neuralne cevi. Nastaje u prvim mesecima trudnoće kada izostaje potpuno zatvaranje kičmenog stuba. Zavisno od veličine zaostalog otvora spina bifida može biti jako izražena (aperta, cystika ili manifesta) ili neprimetna (skrivena, occulta).
 
 
Uzrok nastanka
 
 
Uzrok nastanka spine bifide nije poznat. Sigurno se zna da postoji uticaj nasleđa, tako da se češće javlja ako roditelji imaju ovaj deformitet. Ima uticaja i ishrana majke. Manjak folne kiseline (vitamin B grupe) i gvožđa pre i u prvim mesecima trudnoće povećava rizik za nastanak.
 
 
Spina bifida occulta (skrivena)
 
 
Ova anomalija je prilično česta. Otvor na kičmenom stubu je mali i nalazi se na slabinskom ili krsnom delu kičme. Tegobe dugo nisu prisutne, a spoljašnji znaci su diskretni. Iznad defekta može da postoji pojačana dlakavost, udubljenje kože, proširenje kapilara ili nakupljanje masnog tkiva. Mnogi ne znaju da imaju ovaj deformitet. Kod drugih se otkrije slučajno pri snimanju kičme zbog bolova ili trnjenja nogu.
 
 
Spina bifida manifesta (izražena) ili aperta (otvorena)
 
 
Ovo je veći defekt kosti kroz koji ispadaju nervni motač sa ili bez nerava i tkiva kičmene moždine. Ima više naziva koji objašnjavaju njen izgled. Naziva se manifestna (vidljiva), cystika (vidljiva je cista) ili aperta (otvorena). Na leđima se vidi izbočina, cista, prekrivena tankom kožom.
 
 
Meningokela spinalis - U blažem slučaju izbočenje na leđima je kožna kesica (cista) ispunjena nervnim omotačem (moždanice ili meninge) i moždano-moždinskom tečnošću (likvor). Nema nikakvog neurološkog poremećaja i nakon operacije i odstranjenja ciste prognoza je dobra. Ovo je najređi oblik spine bifide.
 
 
Mijelomeningokela - U težem slučaju kroz defekt na kosti, osim moždanica i tečnosti ispadaju i nervni korenovi i kičmena moždina. Oni su manje ili više oštećeni i srasli sa zidom ciste. Prisutna je paraliza dela tela ispod ciste. Uz paralizu postoji i poremećaj osećaja (senzibiliteta). U blažem slučaju postoji samo poremećaj senzibiliteta. Mnogi ljudi nemaju mogućnost kontrole stolice i mokraće (inkontinencija). 
 
 
Kod većine dece sa spinom bifidom postoji preveliko nakupljanje likvora u centralnom nervnom istemu. To se naziva hidrocefalus i treba ga lečiti čim se otkrije.
 
 
Dijagnoza
 
 
Dijagnoza može da se postavi još u trudnoći. Defekt kosti se uočava ultrazvukom ili na osnovu povišene koncentracije alfa-feto proteina. U ostale dece se na rođenju uoči izbočina na kičmi. U blažim oblicima dijagnoza se postavlja tokom života rendgen grafijom kičme, magnetnom rezonancom (MR), kompjuterizovanom tomografijom (CT) ili lumbalnom mijelografijom.
 
 
Lečenje
 
Kod manifesne spine bifide operacija se vrši odmah nakon rođenja. Time se sprečava dodatno oštećenje kičmene moždine i infekcija. Ako postoj hidrocefalus leči se uklanjanjem njegovog uzroka ili uspostavljanjem komunikacije koja omogućava eliminaciju viška tečnosti. Zatim se leči inkontinencija i sprovodi fizikalna terapija.