Osteomalacija

Osteomalacija je metabolička bolest koju karakteriše promenjen kvalitet kostiju, koje postaju meke, bolne sklone deformitetima i prelomima.

Kosti kod osteomalacije imaju malo minerala. U isto vreme postoji povećano stvaranje slabo mineralizovanog matriksa koji se zove osteoid. Osteomalacija, u prevodu - meka kost, je bolest odraslih osoba. Isti poremećaj može da se javi kod dece pre završetka rasta kostiju, dovodeći do rahitisa.

Uzrok

Osteomalacija je najčešće posledica nedostatka vitamina D ili poremećaja metabolizma kalcijuma i fosfora. Bolest može da nastane zbog velikog gubitka kalcijuma u trudnoći i dojenju, kao i kod bolesti bubrega. Uzrok može da bude korišćenje antikonvulzivnih lekova. Kod starijih ljudi najčešće je uzrok bolesti nedostatak vitamina D zbog slabog izlaganja sunčevoj svetlosti ili neovoljnog unosa hranom. 

Tegobe 

Bolesnik se žali na bolove u kostima i slabost mišića ramena, nadlaktica i butina, gega se kad hoda. Kosti su mu osetljive na pritisak. Dolazi do spontanih "naprsnuća" pojedinih kostiju, najčešće lopatice, nadlaktice, butne kosti (gornji deo kosti - vrat butne kosti), stidna kost, rebra, vrat. 

Dijagnoza

Za ovu bolest je tipičan nalaz pseudofraktura (Looserove zone) na rendgenskom snimku. To su poprečni useci na kostima koji ne zarastaju dobro - kalus je slabo mineralizovan. U krvi su sniženi kalcijum i/ili fosfor. Alkalna fosfataza u serumu je povišena. Uz lečenje vrednost se normalizuje za nekoliko nedelja. Denzitometrija pokazuje smanjenu koštanu gustinu u kičmenim pršljenovima. 

Lečenje 

Kod svih oblika osteomalacije u lečenju se primenjuje vitamin D (50.000 do 100.000 internacionalnih jedinica ili 1,25 do 2,5mg dnevno) uz dodatak kalcijuma, 1 do 2g. Vitamin D povećava resorpciju kalcijuma u crevima. Da ne bi došlo do predoziranja nivo kalcijuma u krvi se kontroliše jednom do dva puta mesečno.