Hipertireoza i reumatske bolesti

Reumatske tegobe mogu da se jave kod obolelih od hipertireoze, ali znatno ređe no kod hipotireoze. 

Miopatija - promene na mišićima: mišići se lako zamaraju, slabiji su i smanjuje im se masa. sa lečenjem hipertireoze ove promene se potpuno povlače.

Osteoporoza se veoma brzo razvija samo kod bolesnika koji se ne leče. Posledica je smanjenog iskorišćavanja kalcijuma i povećanog gubljenja iz organizma. Osteoporoza kod obolelih od hipertireoze obično nije jako izražena i nije praćena prelomima kostiju. 

Periartritis je relativno čest kod osoba sa hipertireozom. To su promene koje zahvataju delove oko zgloba (zglobna kapsula, burze, tetive mišića, omotači tetiva, pripoji mišića i tetiva i omotači mišića). Najčešće se javljaju kao bol ramena. Bolesnik se trudi da ga ne pomera da bi izbegao bol. Međutim, da bi sprečio smanjenje pokretljivosti ramena mora da radi vežbe. Pomažu i antireumatici. Periartritis je izraženiji ako osoba ima miopatiju i osteoporozu. 

Tireoidna osteopahija (akropahija) je deformitet prstiju koji se ispoljava u vidu zadebljanja krajnjih delova (falangi) prstiju. Zovu se maljičasti ili čekićasti prsti, jer prst liči na malj (čekić). Nastaju kod lečenih radioaktivnim jodom ili kod odstranjenja štitne žlezde u periodu dok su u hipotireozi. Nakon normalizacije hormona deformitet ostaje. 

Osobe sa hipertireozom često imaju prisutan reumatoidni faktor, dok se kod mnogih reumatskih bolesnika javljaju povišena antitireoidna antitela. Lečenjem hipertireoze tegobe se smanjuju.