Hipotireoza - lečenje

Lečenje hipotireoze ima za cilj nadoknadu hormona tiroksina koji nedostaje organizmu. Bez obzira na uzrok hipotireoze lečenje se sprovodi istim lekovima sa malim razlikama u doziranju. 

Lekovi koji se koriste za lečenje hipotireoze

Lekovi sadrže hormon tiroksin. Najčešće su to preparati koji sadrže samo T4 hormon. U organizmu se iz njega formira i T3. Ovi preparati su pogodni jer manje daju neželjena dejstva, a zadovoljavajuće regulišu metabolizam. 

Preparati koji sadrže hormon T3 koriste se kada je neophodno da se tegobe uklone za kraće vreme. Loša strana ovih preparata su veća neželjena dejstava. 

Na tržištu ima i lekova koji sadrže kombinaciju T3 i T4, kao i sušeni ekstrakt štitne žlezde kome ne može tačno da se odredi doza T3 i T4. 

Kako se primenjuju lekovi 

Lek se uzima jednom dnevno, ujutru pre jela. Važno je da se koristi redovno. 

Doziranje leka 

Doziranje leka je individualno. Kod mlađih bolesnika, koji su osim što imaju hipotireozu, zdravi može da se počne sa većom dnevnom dozom. Kod njih je obično puna doza 100mcg L-tiroksina i može da se primeni od početka lečenja. Najvećem broju bolesnika potrebno je 100 do 125mcg L-tiroksina zavisno od telesne tezine. 

Mnogo više pažnje pri doziranju leka je neophodno kod starijih bolesnika. Počinje se sa nižom dozom, koja se povećava u intervalima od dve nedelje. 

Najopreznije se započinje terapija kod srčanih bolesnika. Kod njih se započinje najnižom dozom (25mcg L-tiroksina), koja se na dve nedelje povišava za 25mcg do postizanja potrebne doze. Naglo uvođenje hormona kod njih može da izazove koronarnu bolest (anginu pektoris ili cak infarkt) ili insuficijenciju srca (naglo slabljenje srca). 

Kod bolesnika koji osim hipotireoze imaju i hipokorticizam pre uvođenja tiroksina započinje se terapija hidrokortizonom. 

Neki endokrinolozi smatraju da kod bolesnika sa subkliničkom hipotireozom tj. sniženim TSH uz normalne hormone T3 i T4, nije neophodno lečenje tiroksinom. Međutim, bolesnici se uz terapiju osećaju bolje. 

Moguća neželjena dejstva terapije 

Bolesnici se plaše da će zbog doživotne terapije lekovi posle izvesnog vremena da dovedu do nekih oštećenja organizma. Neželjena dejstva leka su moguća, ali nisu u vezi sa dužinom korišćenja već sa neodgovarajućim doziranjem. 

Ako uzimate veću dozu tiroksina od potrebne možete da osećate ubrzan ili nepravilan rad srca, bol u grudima, da imate neprijatan osećaj lupanja srca, uznemirenost, razdražljiost, nalete crvenila, znojenje, nesanicu, drhtanje, groznicu, nepodnošenje toplote, proliv, povraćanje, prekomerni gubitak telesne mase, grčeve i slabost mišića, povećan pritisak u glavi, poremećaj menstrualnog ciklusa. Primetite li kod vas meke od pobrojanih simptoma javite se lekaru i pre zakazane kontrole. 

Ukoliko je višak tiroksina mali nećete da imate tegobe. Međutim, pod uticajem viška tiroksina dolazi do povecanog gubitka kalcijuma iz organizma. Tako možete da dobijete osteoporozu koja je podmukla bolest, jer dugo ne daje tegobe. 

Kontrola uspešnosti lečenja 

Bolesnici očekuju da lečenjem svi laboratorijski parametri budu normalni. To nije moguće, a nije ni potrebno. Važnost laboratorijskih parmetara zavisi od uzroka hipotireoze. 

Najčešće je (u 95% slučajeva) hipotireoza nastala zbog slabije produkcije hormona u štitnoj žlezdi - primarna hipotireoza. Tada je cilj lečenja da se postigne normalan TSH, dok T4 može da bude iznad gornje granice. TSH se obično normalizuje za nekoliko meseci. Bolesnici ne treba da budu nestrpljivi, jer je naglo povećanje doze leka vezano sa rizikom pogoršanja zdravstvenog stanja. 

Ako je hipotireoza posledica deficita TSH (sekundarna hipotireoza nastala zbog poremećaja na nivou hipofize) prati se nivo T4 i nastoji se da bude u normali. Još bolje je da se prati nivo T3. Nivo TSH je nebitan, jer je njegova visina neupotrebljiva za procenu efikasnosti lečenja. Ista procena se vrši i kod tercijalne hipotireoze, koja nastaje zbog deficita TRH kod oštećenja hipotalamusa. 

Dužina terapije 

Terapija hipotireoze je doživotna. To ne treba da brine bolesnika, jer komplikacije nastaju samo kod loše saradnje sa endokrinologu. Nakon postizanja normalizacije hormonskog statusa kontrole nisu tako česte, obično jednom godišnje. 

Ako je hipotireoza posledica subanutnog tireoditisa ili se javlja kod žena nakon porodjaja uglavnom je prolazna i lečenje nije doživotno. Kod hipotireoze nastale zbog Hašimoto tireoiditisa vremenom mogu biti potrebne veće doze tiroksina.