Eutireoidna struma (Struma simplex) -uvećana štitna žlezda

Uvećana štitna žlezda, struma simplex, je najčešća bolest štitne žlezde, pogotovu kod žena. Eutireoidna struma je uvećanje štitne žlezde, koje nije izazvano zapaljenjem ili tumorom, pri čemu žlezda normalno funkcioniše.  

Ova bolest se osam puta češće sreće kod žena nego muškaraca. Zbog nedostatka joda u vodi i hrani, ranije je u pojedinim krajevima bila dosta česta - endemska struma. Sa jodiranjem soli oboljevanje je znatno smanjeno, ali je i dalje obična gušavost najčešća bolest štitne žlezde. Poznata je pod imenima prosta, eutireoidna ili netoksična struma. Predstavlja laku bolest i treba je razlikovati od ozbiljnije strume koja luči povišenu količinu tiroksina (toksična struma). 

Kod strume štitna žlezda može biti u celini uvećana (struma diffusa) ili na račun jednog čvora (struma nodosa) ili više čvorova (struma polinodosa).  

Tegobe 

Kod strume vrat deluje otečeno. Nekada se na njemu uočavaju izbočenja. Tegobe zavise od veličine štitne žlezde (tireoidna ili tiroidna žlezda) i od njenog pritiska na okolne organe. Manje strume ne prave tegobe. Veća može da vrši pritisak na dušnik (traheja), jednjak i velike krvne sudove vrata. Zbog toga se može javiti kašalj, otežano disanje, posebno u naporu i noću, otežano gutanje i povremeno promena boje glasa. Tegobe su izraženije ako je žlezda velika i spušta se naniže iza grudne kosti. Struma može oštetiti rekurentni nerv i dovesti do promuklosti. Tegobe se pogoršavaju kada se ruke podignu uvis (Pembertov znak). 

Dijagnoza 

Pri postavljanju dijagnoze pregledom nivoa hormona, ultrazvukom, scintigrafijom, eventualnom punkcijom, treba isključiti postojanje zapaljenja, tumora ili poremećaja funkcije žlezde. 

Lečenje 

Kod manjih struma tiroksinom može da se snizi TSH i tako uspori rast žlezde. Kod velikih struma koje pričinjavaju veće tegobe, posebno ako su locirane iza grudne kosti može se odstraniti deo žlezde (strumektomija). Nekada se sprovodi terapija radioaktivnim jodom, koja može dovesti do hipotireoze koja se zatim mora lečiti tiroksinom. 

Glavna briga bolesnika, a i lekara, je da se među brojnim čvorovima ne krije rak. On se sreće kod 5% polinodoznih struma. Zato se struma prati. Ako među brojnim čvorovima postoji jedan veći koji počinje brzo da raste, to predstavlja sumnju na razvoj raka, te se takva žlezda obavezno operiše.