Dijabetesna retinopatija

Dijabetesna retinopatija je komplikacija šećerne bolesti na oku, koja može dovesti do slepila. Javlja se kod svih dijabetičara u manjoj ili većoj meri. 

Učestalost 

Dijabetesna retinopatija je česta komplikacija šećerne bolesti. Promene na oku su prisutne kod svih dijabetičara, ali nisu podjednako izražene. Kod dijabetesa tip1 retinopatija je prisutna obično posle više od pet godina trajanja bolesti. Kod dijabetetsa tip2 ne retko je prisutna već pri postavljanju dijagnoze. Retinopatija predstavlja najčešći uzrok slepila kod odraslih osoba. Slepilo pogađa preko pedeset od 100.000  dijabetičara godišnje. 

Uzrok 

Retinopatia je posledica promena na krvnim sudovima retine uslovljenih povišenim vrednostima glukoze u krvi. Nastanku komplikacije doprinose i povišene vrednosti masnoće u krvi i hipertenzija. Uzrok obolele retine (mrežnjače) su povećana propustljivost malih krvnih sudova, manja krvarenja u mrežnjači i taloženja masti koje smanjuju protok krvi kroz te krvne sudove. Na taj način mrežnjača propada. Oftalmološkim pregledom se uočavaju tačkasta krvarenja na periferiji retine, izlivi i otok papile. To je početna neproliferativna faza u kojoj vid još nije ugrožen. 

Vremenom dolazi do zapušenja pojedinih kapilara retine što predstavlja stimulans za rast novih kapilara i fibroznog (ožiljnog) tkiva. Novi krvni sudovi lako urastaju u rožnjaču. Oni su krhki, pa lako dolazi do krvarenja u oku i propadanje mrežnjače napreduje. Time dolazi do nepovratnih promena u oku koje vode ka slepilu. Ova faza se zove proliferativna. Javlja se u oba tipa dijabetesa, ali češće i izraženije u tipu1.   

Tegobe 

Težina ove komplikacije se sastoji u tome što na početku promena na retini bolesnik nema nikakve tegobe. Zamućenje vida se javlja tek kada promene zahvate tačku jasnog vida. Međutim, tada se oštrina vida može samo malo popraviti. Izuzetno retko se vraća na predhodni nivo. U pojedinim slučajevima pre urastanja krvnih sudova dolesnik nema nikakve tegobe, da bi iznenada došlo do potpunog gubitka vida. 

Lečenje i preventiva 

Prevencija retinopatije je praktično njeno lečenje. Sastoji se u održavanju na normali nivoa šećera u krvi (od 3,3mmol/l-5,5mmol/l), nivoa glikoliziranog Hb (HbA1c), vrednosti krvnog pritiska i lipida (masti) u krvi. Redovni oftalmološki pregledi, minimum jedan godišnje, a po potrebi i češće su od izuzetnog značaja. Cilj ovih pregleda je da se uoče promene u početnim stadijumima i da se primeni laserska terapija na vreme, dok još ne postoji gubitak vida. Onog trenutka kada dođe do pada oštrine vida, laserskom terapijom se ne uspostavlja povratak vida već se sprečava njegov dalji gubitak.