Nodozna toksična struma – uvećana štitna žlezda

Uvećana štitna žlezda (struma nodosa toxica) je, nakon Grejvsove bolesti, najčešći uzrok hipertireoze. Ovo je relativno česta bolest nakon pedesete godine. Štitna žlezda (tiroidna ili tireoidna žlezda) može biti uvećana na račun jednog ili više čvorova u kojima se stvara veca količina tireoidnih hormona (T3 i T4). 

Štitna žlezda može sadržati više čvorova (multinodularna toksična struma), pri čemu se  u pojedinim od njih proizvodi više hormona štitne žlezde. To se može javiti kod bolesnika koji je duže vreme imao uvećnu štitnu žlezdu sa normalnim nivoom hormona, koja je iz nepoznatog razloga počela da produkuje višak tiroidnih hormona. Nekada je to posledica prekomernog unošenja joda, bilo hranom ili lekovima. 

Ako u štitnoj žlezdi postoji jedan čvor, on je benigni tumor. Taj tumor, adenom, proizvodi veću količinu tiroidnih hormona. Tumor se naziva toksični adenom (adenoma toxicum). 

Tegobe 

Ova se bolest najčešće javlja posle pedesete godine. Obično nisu prisutne sve tegobe tipične za hipertireozu. Dominiraju tegobe od strane srca. Stariji bolesnik koji je imao uglavnom zdravo srce odjednom dobija aritmiju, srčanu slabost , eventualno koronarnu bolest. Kod pojedinih bolesnika mogu da budu prisutni svi znaci hipertireoze (lupanje srca, prekomerno znojenje, nepodnošenje toplote, gubitak težine, gušenje pri naporu, topla i vlažna koža, uvećana slezina, periferni otoci, lomljiva kosa, povećani apetit, nervoza, nemir, umor, grčevi u mišićima, česte stolice). 

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja nalazom uvećanih hormona (T3 i T4). Može da se napipa čvornovato uvećana tireoidna žlezda. Ultrazvučnim pregledom se nalazi uvećana žlezda sa jednim ili više čvorova. Scintigrafski pregled je obično dovoljan da se postavi dijagnoza. Kod postojanja benignog tumora, adenoma, scintigrafski se prikazuje jedan "vruć" čvor, dok se ostali delovi žlezde ne vide.Vrućim čvorom se naziva čvor koji jako vezuje radiofarmak. Kod multinodularne toksične strume se vidi više vrućih čvorova ili se na više mesta u žlezdi vide mrlje, zbog jače fiksacije radiofarmaka. 

Lečenje 

Bolest se leči radioaktivnim jodom. Najpre se uključe tireosupresivni lekovi da bi se normalizovao nivo T3 i T4 hormona. Međutim, samo korišćenjem ovih lekova se ne može ostvariti zadovoljavajuća remisija (poboljšanje), već se oni koriste samo pre terapije radioaktivnim jodom. Doze radioaktivnog joda su dosta veće nego kod Grejvsove bolesti. Pošto radioaktivni jod deluje samo u vrućem čvoru, a ne u ostalom tkivu žlezde, nakon ove terapije se ređe javlja komplikacija u smislu hipotireoze. Koristi se i Propranolol.