Hronični tireoiditis - Hašimoto tireoiditis

Hronični tireoiditis je bolest sa mnogo imena. Poznat je kao Hašimoto bolest (Hashimoto), hronični limfocitni tireoiditis, hronični autoimuni tireoiditis, struma limfomatoza. To je hronični autoimuni zapaljenski proces sa nagomolavanjem limfocita u štitnoj žlezdi i njenim povećanjem.

Bolest je hroničnog i sporog toka, nekada na početku sa tireotoksičnom fazom. Hronični tireoiditis je glavni uzrok hipoterioze odraslih i najčešći uzrok strume (uvećanje štitne žlezde) kod dece. 

Uzrok 

Bolest se javlja kod osoba sa naslednom predispozicijom, češće u pojedinim porodicama kod kojih se javljaju HLA antigeni. Često se Hašimotova bolest javlja udruženo sa drugim autoimunim bolestima kao što su Adisonova bolest, diabetes tip I, sistemski eritemski lupus, perniciozna anemija, Sjegrenov sindrom, vitiligo i hronični aktivni hepatitis. Kod svih ovih bolesti su aktivni T helper limfociti, a postoji deficit njihove supresije. 

Limfociti se nagomilavaju u štitnoj žlezdi i uništavaju njene ćelije. Zatim nastaju i antitela (antitireoglobulinskih i antimikrosomskih autoantitela) usmerena protiv tkiva žlezde. To vremenom može dovesti do smanjenja štitne žlezde, sniženja nivoa njenih hormona i pojave hipotireoze. 

Tegobe 

Bolest ima spor tok i dugo je bez tegoba. Bolesnici se javljaju lekaru kada primete da im je štitna žlezda  uvećana. U to vreme obično nemaju druge simptome. Štitna žlezda je simetrično uvećana, retko asimetrično, tvrda je i elastična, jasno ograničena od okoline pokretna i bezbolna. Drugi simptomi se javljaju tek kad se razvije hipotiroza (nepodnošenje hladnoće, suva i perutava koža, promukao glas, trnjenje i bolni grčevi u mišićima, povećanje telesne težine, zatvor, smanjeno znojenje, usporeni pokreti, otoci, usporen rad srca). 

Dijagnoza 

Pri pregledu ultrazvukom vidi se da je štitna žlezda uvećana, homogena i hipoehogena. Prisutna su anti TPO i antitireoglobulinska antitela. Može biti prisutna lako ubrzana sedimentacija i blaga anemija. Najčešće je dugo nivo hormona normalan ili postoji prolazno povišenje T4 (prolazna hipertireoza). U prvim nedeljama bolesti moze biti snižen TSH. Kasnije može da usledi faza hipotireoze, takođe prolazna, sa porastom TSH i padom T4 i T3.   

Lečenje 

Bolest sporo napreduje i lečenje obično nije potrebno. Većina endokrinologa smatra da je korisna supresivna terapija tiroksinom koja smanjuje TSH i usporava rast štitne žlezde. Kada dođe do sniženja hormona štitne žlezde nastala hipoteroza se leči doživotno hormonima štitne žlezde.