Srčane bolesti kod obolelih od hipotireoze

Osobe koje boluju od hipotireoze imaju povećan rizik od ishemijskih bolesti srca - infarkta i angine pektoris.

Uzrok

Zbog nedostatka hormona tiroksina povećan je periferni otpor, smanjen je protok krvi u sitnim krvnim sudovima, srce sporije radi i ubacuje manje krvi u cirkulaciju (smanjen minutni volumen). Ove osobe su sklone porastu masnoca u krvi, sto ubrzava arteriosklerozu i vodi ka infarktu i angini pektoris. 

Tegobe

Bolesnici teško dišu pri naporu (dispneja), može da ih muči otežano disanje u ležećem položaju (ortopneja) i da imaju bol u grudima. 

Pri pregledu se uočava usporen srčani rad, tiši srčani tonovi, a kod težih bolesnika vide se otoci. Zbog usporenog metabolizma na EKG-u se vide niži talasi (nizak QRS kompleks, produžen PR i QT interval i zaravnjen talas T). Mogu da postoje AV blokovi i drugi poremećaji sprovođenja. EHO pokazuje da je srce umereno povećano. Nekada postoji perikardijalni izliv (tečnost u srčanoj maramici). 

Dijagnoza 

Na bolesno srce zbog hipotireoze posumnja se kod bolesnika koji imaju perikarditis uz usporen srčani rad, jer zapaljenjski perikarditis prati ubrzan srčani rad (tahikardija). Dijagnoza se potvrđuje nalazom sniženih hormona štitne žlezde. 

Lečenje 

Uz terapiju tiroksinom promene na EKG-u se brzo povlače. Lečenje se započinje manjim dozama tiroksina, koje se oprezno povećavaju da se ne bi provocirao infarkt miokarda, angina pektoris ili akutna srčana insuficijencija. Kod postojanja koronarne arterioskleroze ponekad se daju male doze beta blokatora, koje štite srce od naglog porasta minutnog volumena i sprečavaju nagli porast osetljivosti na kateholamine.