Srčane bolesti kod hipertireoze

Bolesnici sa hipertireozom često imaju poremećaje kardiovaskularnog sistema, najčešće poremećaje srčanog ritma.

Ako osim hipertireoze ne postoje drugi uzroci pretkomorske fibrilacije i/ili srčane insuficijencije stanje se naziva tireotoksično srce. 

Uzrok 

Povišene vrednosti tiroksina, hormona štitne žlezde, povećavaju delovanje kateholamina na kardiovaskularni sistem i, verovatno, direkno oštećuju srčani mišić. Neki autori smatraju da metabolički poremećaji u hipertireozi ne mogu da oštete potpuno zdravo srce. 

Tegobe 

Od srčanih tegoba dominiraju lupanje srca, teško disanje, ponekad bol u grudima. Mlađi bolesnici osećaju nemir, znoje se, drhte im ruke, mogu da imaju proliv i da gube težinu - to su u stvari simptomi hipertireoze. Kod starijih ovi simptomi slabije izražene ili ih nema, a dominiraju znaci srčane slabosi (insuficijencije srca). 

24-satni Holter-EKG pokazuje da se ubrzan srčani rad (tahikardija) održava i u snu. Imaju divergentnu hipertenziju - gornji krvni pritisak (sistolni) je znatno povišen, dok je donji (dijastolni) normalan. Ovakav pritisak je posledica sniženog perifernog otpora (lakšeg protoka krvi kroz sitne krvne sudove). EKG pokazuje sinusnu tahikardiju uz visoke talase koji su posledica povećanog metabolizma u srcu. Srce je umereno uvećano. 

Dijagnoza i terapija 

Dijagnoza se postavlja na osnovu postojećih tegoba. Nekada su simptomi hipertireoze slabo izraženi, a glavna tegoba je tahikardija (ubrzan srčani rad) koja se održava i tokom noći, a ne reaguje na digitalis. Dijagnoza se potvrđuje nalazom povišenih vrednosti T3 i T4. 

Oštećenje srca se sprečava ranim otkrivanjem i lečenjem hipertireoze. Beta blokatori smanjuju metabolizam u srčanom mišiću i usporavaju srčani rad. Kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom primenjuju se digitalis i diuretici.