Supklinička hipotireoza i kardiovaskularne bolesti

Da li treba lečiti osobe koje imaju povišen TSH, a normalan T4 da bi se smanjio njihov rizik od srčanih bolesti? Sve više istraživanja ide u prilog odgovoru da ih treba lečiti.

Šta je supklinička hipotireoza 

Supklinička hipotireoza se karakteriše povišenim TSH (tireostimulišući hormon) i normalnim nivoom tireoidnih hormona (T3 i T4) u serumu bez kliničkih simptoma i znakova hipotireoze. Ovo stanje se naziva i supklinička tiroidna disfunkcija. Ovaj naziv je bolji, jer većina osoba sa disfunkcijom ne dobija hipotireozu. Opisuje stanje štitne žlezde koja ne funkcioniše dobro, ali ipak proizvodi dovoljno tiroidnih hormona tako da osoba sa disfunkcijom nema tegobe i simptome hipotireoze. 

Koliko je česta supklinička hipotireoza 

Poremećaj rada štitne žlezde koji se ispoljava samo porastom TSH nije redak. U krajevima gde ima dosta joda u hrani javlja se kod 4,5 do 9,5% stanovnika, a kod starijih žena učestalost se penje na 15%. 

Prognoza supkliničke hipotireoze 

Poremećaj funkcionisanja tiroidne žlede u dužem vremenskom periodu (posle više godina ili decenija) može da pređe u manifesnu hipotireozu. Hormoni štitne žlezde su tada ispod normale i prisutni su simptomi hipotireoze. 

Ne razboljevaju se sve osobe sa visokim TSH. Najveći rizik da dobiju manifesnu hipotireozu imaju osobe sa povišenim TSH uz pozitivna antitela na tiroidnu peroksidazu. Rizik je 40 puta veći u odnosu na žene sa normalnim TSH. Samo trećina žena sa povišenim TSH i normalnim antitelima dobija manifesnu hipotiteozu, dok je taj procenat među ženama koje imaju samo povišena antitela svega 27%. 

Rizik od kardiovaskularnih bolesti 

Osobe sa povisenim TSH su u poređenju sa osobama koje imaju normalan gojaznije, imaju viši krvni pritisak, u proseku imaju viši ukupni holeterol, posebno LDH, takođe više trigliceride, kao i viši odnos ukupnog i HDL holesterola. Zbog toga imaju povećan rizik od ubrzane ateroskleroze. Ona zajedno sa drugim faktorima rizika, kao što su srčane bolesti u familiji, slaba fizička aktivnost, pušenje, stresan život i povišen šećer povećava rizik da osoba dobije infarkt miokarda i anginu pektoris. 

Osobe sa supkliničkom hipotireozom u celini imaju povišen kardiovaskulani rizik. Međutim, ne postoji stroga veza između visine TSH i rizika, jer deluju i brojni drugi faktori. 

Lečenje 

Jasno je da je klinička hipotireoza povezana sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Sve veći broj strudija pokazuje da je rizik veći i kod osoba sa supkliničkom hipotireozom. Zato preovladavaju stavovi da lečenje treba da se započne ne čekajući da se T4 snizi, ali nema usaglašenih stavova o tome da li treba lečiti sve s'obzirom da većina od njih ne dobija hipotireozu. 

Endokrinolozi se slažu da supstituciona terapija (L-tiroksinom) treba da se započne ako osoba ima jako visok TSH (iznad 10 mU/l) ili ima istovremeno pozitivna antitela i povišen TSH. Kod ostalih se sprovodi lečenje ako imaju druge faktore rizika za nastanak kardiovaskularne bolesti. Doza L-tiroksina se pažljivo određuje i pacijenti redovno prate da se ne bi izazvala hipertireoza.