Depresija je zarazna

Depresija i emocije vezane sa njom mogu da budu zarazne. Jedno novije istraživanje je pokazalo da je opasno biti u blizini osobe koja je sklona da sve vidi u crnim bojama, jer njeno raspoloženje može da se proširi na okolinu.

Međutim, ako se promeni okruženje može da se povrati duševni mir, ističe se u članku objavljenom u časopisu Američkog psihološkog udruženja - Clinical Psychologica Science. 

Studija je obuhvatila studente prve godine fakulteta. Naučnici su smatrali da su oni najpodesniji za proveru njihove hipoteze, jer se nalaze u periodu života kada je čovek najpodložniji uticaju životnog okruženja. 

Naučnici su proučavali promenu pogleda na život 206 studenata koji su tokom studiranja živeli sa cimerom. Na početku su odredili sklonost ka depresiji svakog učesnika studije. Tri meseca kasnije su sproveli uporednu analizu, koja je pokazala da su studenti koji su živeli sa cimerom sa visokom sklonošću ka depresiji i sami postali podložni tome. A oni koji su, naprotiv, imali srecu da budu u društvu pozitivno orijentisane osobe su smanjili sklonost ka depresivnom raspoloženju. 

Ponovna analiza kroz šest meseci je pokazala tačnost podataka. Tako se pokazalo da depresija može da se prenosi sa osobe na osobu. Ona je pokazala, takođe, da nivo depresije nije konstantan i može da varira u zavisnosti od promena u društvenom okruženju, što može da se koristi u lečenju depresije.

Izvor