MMR vakcina

MMR vakcina, pravilno i blagovremeno sprovedena, je jedina zaštita od jako zaraznih bolesti: malih boginja, zauški i rubeole. Ove pretežno dečije bolesti, mogu ostaviti teške posledice.

Male boginje su pre ere vakcinacije bile veoma česta bolest male dece, koja je nekada ostavljala teške posledice, pa čak se završavala smrću. Često se komplikuje zapaljenjem pluća ili uha, a ponekad zapaljenjem mozga sa psihičkim i fizičkim posledicama. Odrasle osobe po pravilu teže leže male boginje.

Rubeola je veoma laka bolest, koja kod trudnica može da dovede do spontanog pobačaja ili oštećenja ploda. Urođena rubeola može kod deteta da dovede do psihičke zaostalosti, srčane mane, katarakte, gluvoće, deformiteta ušnih školjki... 

Ni zauške nisu teška bolest, ali komplikacije mogu biti teške. Ako muškarac nakon puberteta oboli od zaušaka, može dobiti zapaljenje testisa, što može dovesti do trajnog steriliteta. Ako virus napadne pankreas komplikacija može biti dijabetes. 

Vakcina  

MMR vakina sadrži oslabljene viruse izazivače malih boginja, zauški i rubeole (Morbille, Mumps i Rubella). Daje se u vidu injekcije (potkožno ili u mišić) zajedno u jednom špricu. U organizmu se virusi razmnožavaju i podstiču ga da produkuje antitela protiv virusa. Imunitet se stiče za tri meseca. Stvorena antitela daju visoku zaštitu tako da većina vakcnisanih ne može da oboli. 

Ko se vakciniše?  

Vakcina se peporučuje deci od jedanaestog do četrnaestog meseca. Ako dete ide u vrtić može da primi vakcinu i ranije, ali ne pre devetog meseca života. Ako iz nekog razloga ne primi vakcinu u predviđenom terminu može da je primi i kasnije. Druga doza vakcine, MMR-revakcinacija može da se sprovede već četiri nedelje  nakon prve vakcinacije. Može i kasnije. Ako je dete prvu dozu primilo u prvoj godini života drugu dozu prima u drugoj godini.  
 
Da bi se iskorenile ove zarazne bolesti potrebno je da sva deca, uključujući i dečake prime dve doze vakcine. Tokom života krvnim testom može da se proveri otpornost organizma na male boginje, zauške i rubeolu. Ako ne postoji otpornost na neku od ovih bolesti može se primiti MMR vakcina bez ikakvog rizika. Ukoliko ne postji otpornost na Rubeolu žena može da se vakciniše tri meseca pre planirane trudnoće.   

Ko se ne vakciniše?  

Ne treba da se vakciniše dete koje ima povišenu temperaturu, neku akutnu bolest ili ako ima oslabljen imunitet. Vakcina se ne daje deci koja su u predhodna tri mesecagama dobila Gama globulin (imunoglobulin) ili transfuziju krvi. Vakcina se ne primenjuje kod trudnica, jer teoretski virus može da izazove bolest ploda. Za razvoj imuniteta potrebno je tri meseca, pa se ženama koje primaju vakcinu savetuje da ne zatrudne tri meseca nakon vakcinacije. treba znati da vakcinisana osoba nije zarazna i ne može preneti bolest na drugo dete ili trudnicu.

Reakcije na vakcinu  

Reakcija na vakcinu su moguće, ali nisu opasne po život i zdravlje i obično ne zahtevaju lečenje. Tokom i nakon vakcinacije može da se oseća peckanje. Na mestu uboda može da se javi otok i crvenilo. Od prilike nakon šest do četrnaest dana može da se javi povišena temperatura. Ona traje dan-dva. Može da je prati malaksalost, osip po koži, eventualno curenje nosa, suzenje i kašljucanje. Povremeno mogu da otiču pljuvačne ili limfne žlezde.  

Komplikacije vakcine  

Komplikacije vakcine su veoma retke. Može da se razvije alergija na vakcinu. Teoreski je moguće lagano zapaljenje mozga ili moždanica ili poremećaj koagulacije krvi, ali nisu zabeležena trajna oštećenja zdravlja vakcinisane dece i odraslih.