Visok rast dece kao poremećaj rasta

Možda je roditeljima čudno, ali poremećaj rasta može da se javi i kao visok rast. Deca znatno viša od vršnjaka mogu da imaju neki hormonski poremećaj, hromozomsku anomaliju ili metabolički poremećaj. 

Nije lako definisati šta je visok rast kod dece. Smatra se da su visoka ona deca čija je visina dve standardne devijacije (2SD) iznad visine za njihov uzrast i pol, a džinovski rast je 3SD iznad. Deca su visoka zbog prolaznog ili trajnog ubrzanja rasta. Skeletno sazrevanje može da bude ubrzano ili normalno tj. da odgovara detetovom uzrastu. 

Gojaznost - povećan energetski unost je najčešći razlog ubrzanog rasta. Gojazna deca neće da budu džinovi kada porastu. Imaće povećan rizik da još u dečijem uzrastu obole od dijabetesa tip II i povišenog krvnog pritiska. 

Porodični, nasledni (genetski) ili konstitucioni visok rast je, ne računajući gojaznost, najčešći uzrok visokog i džinovskog rasta. Roditelji te dece su takođe visoki. Skeletno sazrevanje i pubertet ove dece su normalni. Imaju odgovarajuće proporcije tela za svoj uzrast, samo su znatno viša od vršnjaka. 

Hiperpituitarni gigantizam nastaje zbog povišenog lučenja somatotropnog hormona (STH). Stvaraju ga ćelije tumora (adenoma) prednjeg režnja hipofize ili nastaje kao posledica pojačane aktivnosti hipofize. Ovo je redak uzrok visokog rasta. Ako se hipersekrecija STH javi u dečijem uzrastu (pre puberteta) proporcije tela su normalne. Kada se javi u adolescentnom uzrastu prisutni su znaci akromegalije: velike šake i stopala, kao i donja vilica, grube crte lica. Treba imati na umu da se neki od ovih znakova i normalno javljaju u jednom delu puberteta. 

Gigantizam je retka bolest, uglavnom se javlja kod dečaka. Oni neretko narastu preko dva metra. Imaju jako duge ruke i noge, uzana ramena, fizički su slabi. Dijagnoza se postavlja MR i CT glave, kao i nalazom povišene vrednosti hormona rasta u krvi koja se ne smanjuje u testu opterećenja glukozom (OGTT test), niti se povećava u hipoglikemiji. Leči se hiruškim putem. 

Pravi prevremeni pubertet: Zbog oštećenja hipotalamusa zapaljenjem, cistom ili tumorom može da dođe do prevremenog puberteta. Dete ima prolazno ubrzan rast. Znatno je više od svojih vršnjaka. Koštano sazrevanje je ubrzano tako da ova deca, ako se ne leče, ubrzo prestanu da rastu i u odraslom dobu su niska. Ove osobe imaju normalnu plodnost. 

Hipogonadotropni hipogonadizam se karakteriše slabo razvijenim polnim žlezdama zbog smanjenog stvaranja gonadotropnih hormona. Ove osobe mogu da budu visokog rasta. Muškarci sa ovim poremećajem se javljaju lekaru zbog slabo razvijenih testisa i penisa. 

Hipertireoza: deca sa pojačanom funkcijom štitne žlezde, zbog pojačanog metabolizma imaju visok rast. Sa normalizacijom metabolizma rast postaje uobičajen za detetov uzrast i pol.

Adrenogenitalni sindrom je posledica pojačane funkcije kore nadbubrežne žlezde koja luči androgene ili estrogene hormone koji potiču rast. Ređe je to posledica benignog tumora (adenoma) ili malignog tumora (karcinoma) kore nadbubrežne žlezde. Visok rast je prolazan i ove osobe su u odraslom dobu niske. Ovaj sindrom može da se javi i kod fetusa (kongenitalni adrenogenitalni sindrom). Posledica je nedostatka enzima neophodnog za sintezu kortizola. 

Dete dijabetične majke: poznato je da žene sa šećernom bolešću rađaju tešku i dugačku decu. Visok rast je prolazan. Ova deca su visoka u odnosu na vršnjake, a u odraslom dobu su normalne visine. 

Homocistinurija je metabolički poremećaj koji se nasleđuje autosomno-recesivno. Deca po izgledu podsećaju na decu sa Marfanov-im sindromom. 

Klinefelterov sindrom je hromozomska anomalija kod koje dečaci imaju jedan X hromozom više (kariotip je XXY). Dečaci sa ovim sindromom još pre puberteta imaju jako duge noge i ruke. Testisi su mali i takvi ostaju i u odraslom dobu. Obično se u pubertetu javljaju lekaru zbog ginekomastije. Visok rast se javlja i kod dece sa sličnim hromozomskim anomalijama (47 XYY, 48 XXYY ili 47 XXX). 

Sotov sindrom je poremećaj velikog mozga. Deca su visoka još od prve godine života. Imaju veliku glavu sa visokim čelom, kose oči, velike šake i stopala. Mentalno su retardirana, a ponekad imaju i epilepsiju, razrokost i deformitet kičme. 

Marfanov sindrom je nasledni poremećaj vezivnog tkiva koji nastaje kao posledica mutacije određenog gena. Osobe su visoke, imaju deformitete kicmenog stuba, grudnog kosa, kuka, ravna stopala... Kod njih se javljaju urođene srčane mane i promene na očima. 

Berardinelli-ev sindrom - lipodistrofija: veoma retka nasledna bolest koja se karakteriše odsustvom potkožnog masnog tkiva i visokim rastom. Postoji inzulinska rezistencija zbog koje se nekoliko godina kasnije razvija šećerna bolest. 

Neurofibromatozis je ponekad uzrok visokog rasta dece.