X noge kod dece (genu valgum)

X noge mogu da budu posledica normalnog rasta kolena (fiziološki valgus) ili deformiteta koji treba da se koriguje da dete ne bi kasnije imalo bolove u zglobovima.

Deformitet može da bude posledica urođene slabije razvijenosti spoljašnjeg koštanog dela kolena. Kada je rahitis uzrok X-nogu postoje i drugi znaci te bolesti (brojanice na rebrima, Hutchinsonovi zubi). Poliomijelitis može, takođe da bude uzrok. Ovaj deformitet može da se javi zbog prekomerne težine deteta, prevremenog stajanja i forsiranja deteta da što pre prohoda. 

Do druge godine većina dece ima X noge, jer unutrašnji kondili brže rastu od spoljašnjih i guraju poktokenice u stranu. Zatim se ubrzava rast spoljašnjih te se noge ispravljaju. 

Šta su X noge

Kod X nogu potkolenica i natkolenica nisu u istoj liniji već zaklapaju izvestan ugao otvoren u polje. To se javlja kao posledica slabije razvijenosti spoljašnjeg dela kolena ili deformiteta kukova ili stopala (kompenzatorni valgum). Uglavnom je deformitet prisutan na oba kolena. Ako se javi samo na jednom kolenu dolazi do krivljenja kičme (skolioza). 

Genu valgum je deformitet kod koga noge imaju oblik slova X. Kolena su priljubljena, a stopala razmaknuta. Dete sa X nogama više haba cipele sa unutrašnje strane, jer se više oslanja na unutrašnji deo stopala. Ako je deformitet jako izražen hoda nespretno tarući kolena, brže se zamara i posle duzeg hodanja oseća bol u svim zglobovima nogu, pa i krstima. 

Kada su kolena sastavljena razmak između stopala treba da bude manji od 5cm. Kod većeg postoji deformitet, a ako se razmak ne smanjuje u ležećem položaju deformitet je fiksiran. 

Lečenje X nogu 

Vežbama se jačaju mišići nogu, što je kod nefiksiranih deformiteta dovoljno. Kod fiksiranog noću se nose korektivne šine, za veće deformitete ili ortopedske cipele za blaže. 

Deformitet u prepubertetskom periodu (genu valgum adolescentikum) je češći kod dečaka. Verovatno je posledica hormonskog disbalansa. Leči se hiruškim putem. Rezultat operacije je veoma povoljan. Ako je rahitis uzrok deformiteta treba ga lečiti uz istovremenu primenu ortopedstih pomagala. 

Preventiva 

Da bi se sprečio nastanak X nogu dete ne treba da se stavlja da stoji pre devet meseci i ne treba žuriti sa prohodavanjem. Malo dete treba da sedi u "turskom sedu" tj. sa prekrstenim nogama uz rastavljena kolena ili da sedi na petama. Ako dete ima običaj da sedi na guzi sa sastavljenim kolenima i stopalima sa strane, "kao žaba", ima predispoziciju za X noge. Da bi sprečili deformitet stavljajte mu jastučić ili neku igracku između kolena da ne bi moglo da ih spaja. Preventiva je i sprečavanje gojaznosti bebe i malog deteta.