Sindrom iznenadne smrti odojčadi (SIDS)

Novorođenčad treba stavljati da spavaju na leđima. Tako se smanjuje rizik nastanka iznenadne smrti odojčadi (SIDS ili tzv. smrt u kolevci).

Dešava se ponekad da se novorođenče staro tri nedelje do sedam meseci nađe mrtvo u krevetiću. Taj tragični  događaj se najčešće desi kod bebe stare tri meseca. Roditelji su šokirani. Iznenadna smrt je mnogo potresnija od one koja nastupa nakon teške i beznadežne bolesti. Obuzeti su krivicom, preispituju sebe da li su nešto propustili da urade ili su nešto pogrešno uradili. Ako je dete nedavno bilo bolesno razmišljaju da li su ga adekvatno lečili. Obično sebe krive da nisu dovoljno često nadgledali bebu. Međutim, tragediju niko nije mogao da predvidi ili spreči. 

Odgovarajućeg  objašnjenja nema čak ni posle obdukcije. Ima više teorija koje pokušavaju da objasne sindrom iznenadne smrti odojčadi (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome), ali ni jedna od njih nema čvrstih dokaza. Ističe se da može biti u pitanju gušenje posteljinom, nepravilnost srčanog rada, poremećaj centra za disanje, alergija, pad nivoa šećera u krvi, iznenadna teška infekcija... 

U SAD je promena od spavanja na stomaku u spavanje na leđima smanjila broj smrti od ovog sindroma za 50%. Zato svu novorođenčad treba stavljati da spavaju na leđima, sem u slučaju kada postoji neki medicinski razlog koji to onemogućava. To je bezbednije, ne samo od spavanja na stomaku, već i od spavanja na strani. Bebu treba polegati u krevetić na leđa, čak i kada se stavlja preko dana da dremne na kratko.   

I ako nije apsolutna zaštita, bebu treba dojiti, jer je sindrom iznenadne smrti odojčadi ređi kod dojenih beba, takođe je ređi u porodicama gde se ne puši i kada majka nije korisnik heroina. Ipak statistika pokazuje da je najsigirnija veza ovog sindroma i načina spavanja bebe. 

Najvažnije je imati na umu da SIDS nije posledica nečega što su roditelji uradili ili nisu uradili. Koliko se za sada zna, nije ga moguće sprečiti, mada se rizik znatno umanjuje ako novorođenče spava na leđima.