Encefalitis

Akutni encefalitis je akutno zapaljenje mozga koga mogu izazvati virusi, bakterije, rikecije, protozoe i gljivice.

 

Uzrok bolesti

Najčešći uzročnici su virusi (enterovirusi, arbovirusi, virus varičele, parotitisa, morbila, limfocitnog horiomeningitisa, herpes simpleks). Enterovirusi dospevaju u organizam preko prljavih ruku (feko – oralni put širenja). Virus ulazi u organizam preko sluzokože organa za varenje, zatim preko krvi dospeva u nervni sistem. Infekcija arbovirusima se prenosi preko krpelja; ulazno mesto je ozleda kože od ujeda krpelja. Ako se zapaljene mozga javlja u sklopu drugih infektivnih bolesti kao što su morbile, rubela, varičela, infektivna mononukleoza, onda se simptomi javljaju u periodu slabljenja simptoma osnovne bolesti.

Klinička slika

Dete ima visoku temperaturu, jake glavobolje i povraćanje. Javlja se ukočen vrat i prisutni su meningealni znaci (pozitivan Kernigov znak, znak Brudžinskog, fenomen tronošca i poljubca kolena). Ubrzo nastaju različiti znaci zahvaćenosti centralnog nervnog sistema (CNS): razdražljivost, trzaji mišića, podrhtavalje ruku. Česte su fokalne i generalizovane konvulzije. Može se javiti mlitava ili spastička paraliza kičmenih i moždanih nerava. Obično je svest pomućena, što može ići do sopora i kome. Verovatnoća nastanka različitih komplikacija je veća ako koma duže traje, mada se neki bolesnici potpuno oporave.

Dijagnoza

U likvoru je povećan broj mononukleara i kreće se 50 – 100 u milimetru kubnom. Proteinorahija je umerena, a glikorahija je normalna ili lako povišena. Virus se može izolovati iz likvora. Značajan je i porast titra antitela. Broj leukocita u perifernoj krvi je obično povišen sa skretanjem ulevo, ali može biti i normalan ili snižen. Sedimentacija eritrocita je normalna ili lako ubrzana. Na EEG – u se registruju različiti poremećaji. Ako se zadržavaju i posle kliničkog oporavka onda su znak trajnog oštećenja mozga.

Terapija

Bolesnik se smešta na intenzivnu negu. Temperatura se snižava, kontrolišu se i održavaju vitalne funkcije organizma. Ako se encefalitis nadovezao na neku infektivnu bolest onda se primenjuju kortikosteroidi.