Masna jetra - Steatosis hepatis

Masna jetra (steatoza) predstavlja prekomerno nagomilavanje masti u jetrinim ćelijama izazvano najčešće alkoholizmom i gojaznošću. Ovo je blaga i povratna promena jetre, koja ipak u nekim slučajevima može da dovede do ozbiljne komplikacije - ciroze jetre.

Uzrok 

Najčešći uzrok masne jetre je :

  • Alkoholizam
  • Gojaznost, ali i gladovanje
  • Šećerna bolest
  • Cushingov sindrom
  • Trovanje fosforom i tetrahlorugljenikom
  • Neki lekovi npr.tetraciklini, Amiodaron, diltiazem, Tamoxifen, kortikosteroidi...
  • Jejuno-količna fistula
  • Potpuna intravenska ishrana 

Tegobe 

Bolest često protiče bez tegoba. Nekada je prisutan tišteći bol ispod desnog rebarnog luka, nastao zbog uvećanja jetre. Mogu biti prisutne i blage smetnje sa varenjem (muka, gađenje, podrigivanje). Kod teških alkoholičara može da se razvije akutni oblik steatoze sa holestazom (žutica), insuficijencijom jetre, portnom hipertenzijom i fatalnim ishodom. 

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu ultrazvuka, biopsije jetre i laboratorijskih promena. Ultrazvučnim pregledom se vidi ga je jetra uvećana i «svetla» što ukazuje na steatozu. Potvrda dijagnoze se vrši biopsijom jetre i histološkim pregledom dobijenog isečka. Od laboratorijskih promena sreću se lako uvećanje transaminaza, gama - GT, alkalna fosfataza, povećanje makrocita sa MCV preko 100, povišeni trigliceridi, glukoza je snižena ili povećana i povišeno je gvožđe u serumu. 

Komplikacije 

Masna jetra je reverzibilno stanje tj. promene nisu nepovratne. U izvesnim slučajevima može da dovede do ciroze jetre. 

Tok i prognoza 

Prognoza steatoze je dobra i može doći do izlečenja pod uslovom da bolesnik prestane da pije i da drži dijetu.  

Terapija 

Lečenje se sastoji u prestanku konzumiranja alkohola i korišćenju hepatoprotektivnih lekova i ishrani sa malo masti, a većom količinom belančevina i ugljenih hidrata.